สถานทูตฟินแลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตฟินแลนด์ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 500 ตึกอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชัน 16 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2250-8801
โทรสาร : 0-2250-8802
อีเมล์ : ban.konsuli@formin.fi
เว็บไซต์ : www.finland.or.th/fi/
หมายเหตุ เวลาทำการ 07:30 – 15:45, จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Finland in Thailand

Address : 500 Amrin Tower, 16th floor, Phloenchit Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2250-8801
Fax : 0-2250-8802
E-mail : ban.konsuli@formin.fi
Website : www.finland.or.th/fi/
Note : Office hours 07:30 to 15:45, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตฟินแลนด์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top