สถานทูตพม่าในประเทศไทย

สถานทูตพม่าในประเทศไทย

ที่อยู่ : 132 ถนนสาทรเหนือ ซอย 71 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-7250, 0-2234-0278
โทรสาร : 0-2234-6898
อีเมล์ : myanmarembassybkk@gmail.com
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Myanmar in Thailand

Address : 132 Sathorn Nuea Rd., Soi 71, Bangkok 10500
Tel : 0-2233-7250, 0-2234-0278
Fax : 0-2234-6898
E-mail : myanmarembassybkk@gmail.com
Website : –
Note : Office hours 09:00 to 16:30, Mon to Fri.

แผนที่สถานทูตพม่า

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top