สถานทูตฝรั่งเศสในประเทศไทย

สถานทูตฝรั่งเศส ในประเทศไทย

ที่อยู่ : 35 ซอยเจริญกรุง 36 กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2657-5151, 0-2657-5100
โทรสาร : 0-2657-5111, 0-2657-5155
อีเมล์ : visa@ambafrance-th.org
เว็บไซต์ : www.ambafrance-th.org
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:30 – 17:30 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of France in Thailand

Address : 35 Soi Charoen Krung 36 Bangkok 10500
Tel : 0-2657-5151, 0-2657-5100
Fax : 0-2657-5111, 0-2657-5155
E-mail : visa@ambafrance-th.org
Website : www.ambafrance-th.org
Note : Office hours 08:30 to 17:30 Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตฝรั่งเศส

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top