สถานทูตบราซิลในประเทศไทย

สถานทูตบราซิลในประเทศไทย

ที่อยู่ : 1168/101 ลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 34 ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-8567-8
โทรสาร : 0-2679-8569
อีเมล์ : info@brazilembassy.or.th
เว็บไซต์ : www.brazilembassy.or.th
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 17:00 น. จันทร์ – ศุกร์.

 

Embassy of Brazil in Thailand

Address : 1168/101 Lumpini Tower 34th floor, Rama 4 Rd., Bangkok 10120
Tel : 0-2679-8567-8
Fax : 0-2679-8569
E-mail : info@brazilembassy.or.th
Website : www.brazilembassy.or.th
Note : Office hours 09:00 to 17:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตบราซิล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ประเทศบราซิล

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top