สถานทูตนิวซีแลนด์ในประเทศไทย

สถานทูตนิวซีแลนด์ ในประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารออลซีซันเพลส ชัน 14 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 0-2254-2530
โทรสาร : 0-2253-9045
อีเมล์ : nzisbangkok@dol.govt.nz
เว็บไซต์ : www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:00 – 16:30 จันทร์ – ศุกร์

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
วีซ่านักท่องเที่ยว : 4,300 บาท

 

Embassy of New Zealand in Thailand

Address : All seasons place 29th floor, Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2254-2530
Fax : 0-2253-9045
E-mail : nzisbangkok@dol.govt.nz
Website : www.immigration.govt.nz/branch/BangkokBranchHome/
Note : Office hours 08:00 to 16:30, Mon – Fri.

Visa Fees
Visitor visa : USD 140 (THB 4,300)

แผนที่สถานทูตนิวซีแลนด์

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top