สถานทูตตุรกีในประเทศไทย

สถานทูตตุรกีในประเทศไทย

ที่อยู่ : 61/1 ซอยจัดสรร ถนนสุทธิสาร กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2274-7262-3
โทรสาร : 0-2274-7261
อีเมล์ : tcturkbe@cscoms.com
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 17:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Turkey in Thailand

Address : 61/1 Soi Jad San, Sutthisarn Rd., Bangkok 10310
Tel : 0-2274-7262-3
Fax : 0-2274-7261
E-mail : tcturkbe@cscoms.com
Website : –
Note : Office hours 09:00 to 17:00, Mon – Fir.

แผนที่สถานทูตตุรกี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top