สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศไทย

ที่อยู่ : 177 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2696-3000, 0-2207-8500
โทรสาร : 0-2207-8510
อีเมล์ : jis@bg.mofa.go.jp
เว็บไซต์ : www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm
หมายเหตุ เวลาทำการ 08.30 น. ถึง 18.00 น จันทร์ – ศุกร์

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
วีซ่าทั่วไป 940 บาท
วีซ่า Multiple 1,880 บาท (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง)
วีซ่าทรานซิท 220 บาท (สำหรับการเดินทางผ่าน)

 

Embassy of Japan in Thailand

Address : 177 Witthayu Rd., Bangkok 10330
Tel : 0-2696-3000, 0-2207-8500
Fax : 0-2207-8510
E-mail : jis@bg.mofa.go.jp
Website : www.th.emb-japan.go.jp/th/index.htm
Note : Office hours 08.30 to 18.00, Mon – Fri.

Visa Fees
Temporary Visitor Visa: 940 THB
Multiple Entry Visa: 1,880 THB
Transit Visa: 220 THB

แผนที่สถานทูตญี่ปุ่น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top