สถานทูตจีนในประเทศไทย

สถานทูตจีนในประเทศไทย

ที่อยู่ : 57 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2245-7010, 0-2245-7043-4, 0-2245-0088
โทรสาร : 0-2247-2214, 0-2245-7032
อีเมล์ : chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์ : www.chinaembassy.or.th/th/
หมายเหตุ เวลาทำการ 08:30 – 17:00 น. จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of China in Thailand

Address : 57 Rachadaphisek Rd., Bangkok 10400
Tel : 0-2245-7010, 0-2245-7043-4, 0-2245-0088
Fax : 0-2247-2214, 0-2245-7032
E-mail : chinaemb_th@mfa.gov.cn
Website : www.chinaembassy.or.th/th/
Note : Office hours 08:30 to 17:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตจีน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top