สถานทูตคูเวตในประเทศไทย

สถานทูตคูเวตในประเทศไทย

ที่อยู่ : 100/44 ชัน 24 A สาทรนครทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ : 0-2636-6600, 0-2636-7461-3
โทรสาร : 0-2636-7360
อีเมล์ : –
เว็บไซต์ : http://thaibizkuwait.com
หมายเหตุ เวลาทำการ 9.00 – 16.00 น.

Kuwait Embassy in Thailand

Address : 100/44 Floor 24 A, Sathorn Nakhon Tower, Sathorn Nuea Rd., Bangkok 10500
Tel : 0-2636-6600, 0-2636-7461-3
Fax : 0-2636-7360
E-mail : –
Website : http://thaibizkuwait.com
Note : Office hour 9.00 am – 4.00 pm.

แผนที่สถานทูตคูเวต

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top