สถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย

สถานทูตกัมพูชาในประเทศไทย

ที่อยู่ : 518/4 ถนนประชาอุทิศ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2957-5851-2
โทรสาร : 0-2957-5850
อีเมล์ : recbkk@cscoms.com
เว็บไซต์ : –
หมายเหตุ เวลาทำการ 09:00 – 12:00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Cambodia in Thailand

Address : 518/4 Pracha Uthit Rd., Wang Thong Laang, Bangkok 10310
Tel : 0-2957-5851-2
Fax : 0-2957-5850
E-mail : recbkk@cscoms.com
Website : –
Note : Office hours 09:00 to 12:00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตกัมพูชา

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top