สถานทูตกรีซในประเทศไทย

สถานทูตกรีซในประเทศไทย

ที่อยู่ : 25/5-9 ตึกกรุงเทพประกันภัย ชัน 9 อาคาร BKI/YMCA กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2679-1462
โทรสาร : 0-2679-1463
อีเมล์ : gremb.ban@mfa.gr
เว็บไซต์ : mfa.gr/bangkok
หมายเหตุ เวลาทำการ 09.00 – 16.00 จันทร์ – ศุกร์

 

Embassy of Greece in Thailand

Address : 25/5-9 Bangkok Insurance Bldg. 9th floor, BKI/YMCA Bangkok 10120
Tel : 0-2679-1462
Fax : 0-2679-1463
E-mail : gremb.ban@mfa.gr
Website : mfa.gr/bangkok
Note : Office hours 09.00 – 16.00, Mon – Fri.

แผนที่สถานทูตกรีซ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : ประเทศกรีซ

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top