วิธีทดสอบดินเปรี้ยว

สำหรับดินที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกนั้น คือดินที่ต้องมี ความสมดุลของแร่ธาตุอาหาร ต้องมีความสมดุลของน้ำและอากาศ รวมถึงต้องมีความสมดุลของจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน แต่ในกรณีของดินเปรี้ยว พบว่าดินมีความเป็นกรดอยู่สูงเกินกว่าปรกติ และมีแร่ธาตุที่เป็นพิษละลายอยู่ในดิน ซึ่งจะส่งผลต่อผลผลิตในการเพาะปลูกโดยตรง วันนี้เราจึงมาแนะนำวิธีทดสอบดินเปรี้ยว อย่างง่ายๆมาแนะนำกัน

————– advertisements ————–

ชุดตรวจค่า pH
เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปและมีราคาไม่สูงมากนัก สามารถนำดินมาละลายน้ำ แล้วใช้เครื่องวัดค่าออกมาได้เลย ซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด รวมทั้งได้ผลที่ค่อนข้างแม่นยำ ทำให้เราสามารถตระเตรียมการปรับสภาพดินให้มีความเป็นกลางได้อย่างเหมาะสม

เครื่องทดสอบค่า pH

เครื่องทดสอบค่า pH อย่างง่าย

ส่งดินตรวจกับกรมพัฒนาที่ดิน
การส่งตัวอย่างดินบนที่ดินของเรา ไปตรวจหาค่าความเป็นกรดกับกรมพัฒนาที่ดิน จะช่วยให้เราสามารถทราบผลที่แม่นยำได้ แต่อาจต้องใช้เวลาในการรอฟังผลนานกว่าวิธีแรก แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ก็ยังเหมาะสมกับผู้ที่ไม่สามารถอ่านค่าบนชุดตรวจค่า pH ด้วยตัวเองได้

ใช้แอมโมเนีย
วิธีนี้เป็นการทดสอบดินเปรี้ยวแบบคร่าวๆ ซึ่งเราจะไม่สามารถทราบค่า pH ที่แน่นอนได้ โดยการนำตัวอย่างดินไปละลายในน้ำฝน จากนั้นเติมแอมโมเนียลงไปประมาณ 2/3 แก้ว แล้วใช้ไม้คนให้เข้ากัน วางทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมง ซึ่งหากน้ำใสสามารถคะเนได้ว่าเป็นดินเค็ม แต่หากพบว่าน้ำยังขุ่นอยู่ จึงสามารถคะเนได้ว่าเป็นดินเปรี้ยว

วิธีทดสอบดินเปรี้ยวด้วยแอมโมเนีย

ชุดทดสอบดินเปรี้ยวด้วยแอมโมเนีย

ฉะนั้นเกษตรกรสามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีทดสอบดินเปรี้ยวด้วยวิธีที่ตนเองสะดวกที่สุด เพราะเมื่อเราทราบค่า pH ที่แน่นอนแล้ว เราจึงสามารถปรับสภาพดินให้มีค่าเป็นกลางได้ จนเมื่อดินอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ย่อมจะช่วยให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามมา ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top