วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ต้องกินอย่างไร?

คำถาม…

วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ต้องกินอย่างไร?

เฉลย…

เป็นที่ทราบกันดีว่ายาคุมฉุกเฉิน หรือ Emergency control pills นั้น มีประสิทธิภาพในการคุมกำเนิดและป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีพอสมควร (ประสิทธิภาพการป้องกันราว 90%) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกินอย่างถูกต้องด้วย ถึงจะมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการกินยาคุมฉุกเฉินอย่างถูกต้อง ต้องกินอย่างไร?
ยาคุมฉุกเฉินที่มีขายอยู่ในท้องตลาด มีอยู่ 2 ชนิดหลัก ๆ คือ แบบ 1 เม็ด และแบบ 2 เม็ด ซึ่งมีวิธีการกินต่างกัน ดังนี้
1. ยาคุมฉุกเฉินแบบ 1 เม็ด ต้องกินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ ยิ่งทิ้งระยะเวลาไว้นานเท่าใด ประสิทธิภาพการป้องกันจะยิ่งลดลงเท่านั้น
2. ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด ยาคุมตัวนี้ เม็ดแรกต้องกินทันทีหลังมีเพศสัมพันธ์ และกินเม็ดที่ 2 ห่างจากเม็ดแรก 12 ชั่วโมง (ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลย!!) เพราะถ้ากินเม็ดที่ 2 นานเกินกว่า 12 ชั่วโมง ประสิทธิภาพการป้องกันจะลดลง

ยาคุมฉุกเฉินแบบ 2 เม็ด

นอกจากเรื่องการกินให้ถูกต้องตามเวลาแล้ว เรื่องปริมาณและความถี่ในการใช้ก็สำคัญมากเช่นกัน ยาคุมฉุกเฉินทั้ง 2 ชนิดข้างต้น ไม่ควรกินเกินเดือนละ 2 ครั้ง เพราะจะส่งกระทบมากมายต่อร่างกายของผู้หญิง ทั้งเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกติ คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บเต้านม รวมถึงน้ำหนักเพิ่ม และอาจจะเกิดการท้องนอกมดลูกขึ้นได้

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top