วานรได้แก้ว

สำนวนสุภาษิต “วานรได้แก้ว” หรือ “ลิงได้แก้ว” หมายถึง ผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งมีค่าที่ได้มาหรือที่มีอยู่

ขยายความ : สุภาษิตสำนวนไทยคำว่า วานรได้แก้ว หรือ ลิงได้แก้ว นิยมใช้อธิบายคนที่ได้ของที่ได้ของมีค่ามาอยู่กับตัว แต่กลับไม่รู้คุณค่าของสิ่งนั้นๆเลย

ที่มา : พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

…พบกับ สุภาษิตไทย และ สำนวนสุภาษิต ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net คร้าบบบ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top