วนอุทยานในประเทศไทย

วนอุทยาน (Forest park) หมายถึงสถานที่ หรือ ป่าที่มีลักษณะภูมิประเทศที่งดงาม มีความสำคัญในระดับท้องถิ่น อยู่ไม่ห่างไกลจากชุมชนมากนัก มีจุดเด่น มีความสวยงามตามธรรมชาติเช่น มีมีหมู่ไม้ที่งดงาม มีน้ำตก หน้าผา ภูเขา ตลอดจนมีธรรมชาติโดยรอบที่เหมาะสำหรับเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ วนอุทยานส่วนมากจะมีเนื้อที่ไม่ใหญ่มาก โดยมักจะขนาดเล็กกว่าอุทยานแห่งชาติ (National Park)

————– advertisements ————–

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช วนอุทยานในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 109 แห่งกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทย ดังนี้

 • วนอุทยานเขาแหลมสิงห์
  ที่ตั้ง : จังหวัดจันทบุรี
  พื้นที่ : 9,500 ไร่

วนอุทยาน

 • วนอุทยานเขากระโดง
  ที่ตั้ง : จังหวัดบุรีรัมย์
  พื้นที่ : 1,450 ไร่
 • วนอุทยานเขาตาม่องล่าย
  ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พื้นที่ : 862 ไร่
 • วนอุทยานเขานางพันธุรัต
  ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบุรี
  พื้นที่ : 1,562 ไร่
 • วนอุทยานเขาพนมทอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดพิษณุโลก
  พื้นที่ : 12,500 ไร่
 • วนอุทยานเขาหลวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดนครสวรรค์
  พื้นที่ : 59,375 ไร่
 • วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี
  ที่ตั้ง : จังหวัดพัทลุง
  พื้นที่ : 1,875 ไร่
 • วนอุทยานแก่งห้วยตาก
  ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานแก้วโกมล
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 51.26 ไร่
 • วนอุทยานแพะเมืองผี
  ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
  พื้นที่ : 167 ไร่
 • วนอุทยานแม่นาจาง
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานแม่รำพึง
  ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พื้นที่ : 4,483 ไร่
 • วนอุทยานโกสัมพี
  ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม
  พื้นที่ : 125 ไร่
 • วนอุทยานไดโนเสาร์แก่งหลวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดพะเยา
  พื้นที่ : 5,000 ไร่
 • วนอุทยานไม้กลายเป็นหิน
  ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานไม้สักใหญ่
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 14,375 ไร่
 • วนอุทยานควนเขาวัง
  ที่ตั้ง : จังหวัดสงขลา
  พื้นที่ : 2,037 ไร่
 • วนอุทยานชะอำ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเพชรบุรี
  พื้นที่ : 416 ไร่
 • วนอุทยานชาพันปี
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานชีหลง
  ที่ตั้ง : จังหวัดมหาสารคาม
  พื้นที่ : 119 ไร่
 • วนอุทยานดงบังอี่
  ที่ตั้ง : จังหวัดมุกดาหาร
  พื้นที่ : 1,300 ไร่
 • วนอุทยานดอยเวียงแก้ว
  ที่ตั้ง : จังหวัดลำพูน
  พื้นที่ : 26,250 ไร่
 • วนอุทยานดอยกาดผี
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานดอยพระบาท
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 3,000 ไร่
 • วนอุทยานดอยม่อนแก้ว-ม่อนเด็ง
  ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานดอยหัวแม่คำ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 3,500 ไร่
 • วนอุทยานต้นสักใหญ่
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุตรดิตถ์
  พื้นที่ : 22,000 ไร่
 • วนอุทยานตาดสวรรค์
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานถ้ำเขาน้อย
  ที่ตั้ง : จังหวัดราชบุรี
  พื้นที่ : 3,000 ไร่
 • วนอุทยานถ้ำเขาวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุทัยธานี
  พื้นที่ : 8,125 ไร่
 • วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดนครสวรรค์
  พื้นที่ : 3,000 ไร่
 • วนอุทยานถ้ำแสงธรรมพรหมมาวาส
  ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
  พื้นที่ : 5,000 ไร่
 • วนอุทยานถ้ำตะโค๊ะบิ
  ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานถ้ำธาราลอด
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 2,436 ไร่
 • วนอุทยานถ้ำผาแล
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานถ้ำผาตูบ
  ที่ตั้ง : จังหวัดนครสวรรค์
  พื้นที่ : 528 ไร่
 • วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุโขทัย
  พื้นที่ : 8,000 ไร่
 • วนอุทยานถ้ำสิงห์
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 5,000 ไร่
 • วนอุทยานท้าวโกษา
  ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พื้นที่ : 500 ไร่
 • วนอุทยานทุ่งบัวตอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 4,437 ไร่
 • วนอุทยานนครไชยบวร
  ที่ตั้ง : จังหวัดพิจิตร
  พื้นที่ : 1,080 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกเขาเจ้าบ่อทอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี
  พื้นที่ : 19,473 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกแม่โท
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 4,000 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 1,312 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกแม่สลอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 4,000 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 2,812 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 4,500 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 6,250 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกกะเปาะ
  ที่ตั้ง : จังหวัดชุมพร
  พื้นที่ : 283 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกขุนน้ำยาบ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 3,000 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกคอยนาง
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
  พื้นที่ : 78,125 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกดอนศิลา-ผางาม
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกตาดควัน
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 2,100 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกตาดสายรุ้ง
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกตาดสูง
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
  พื้นที่ : 4,000 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกธารทิพย์
  ที่ตั้ง : จังหวัดบึงกาฬ
  พื้นที่ : 8,750 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกธาราสวรรค์
  ที่ตั้ง : จังหวัดสตูล
  พื้นที่ : 11,077.25 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกน้ำมิน
  ที่ตั้ง : จังหวัดพะเยา
  พื้นที่ : 3,870 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงใหม่
  พื้นที่ : 9,375 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกบ๋าหลวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดขอนแก่น
  พื้นที่ : 1,200 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกปะหละทะ
  ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกผาหลวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุบลราชธานี
  พื้นที่ : 11,375 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกพ่าน
  ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
  พื้นที่ : 9,219 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกมิโอฉ่อแต๊ะ
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกรามัญ
  ที่ตั้ง : จังหวัดพังงา
  พื้นที่ : 125 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกวังธารทอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกศรีชมภู
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา
  ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
  พื้นที่ : 2,125 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่ไข
  ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่สัก
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 2,800 ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยก้างปลา
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยตาดทอง
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานน้ำตกห้วยน้ำอุ่น
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 3,750 ไร่
 • วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง
  ที่ตั้ง : จังหวัดตรัง
  พื้นที่ : 500 ไร่
 • วนอุทยานปราณบุรี
  ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พื้นที่ : 1,984 ไร่
 • วนอุทยานป่ากลางอ่าว
  ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พื้นที่ : 1,200 ไร่
 • วนอุทยานป่าสนหนองคู
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุรินทร์
  พื้นที่ : 6,250 ไร่
 • วนอุทยานผางาม
  ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
  พื้นที่ : 7,450 ไร่
 • วนอุทยานผาหลักหมื่น
  ที่ตั้ง : จังหวัดแพร่
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานผาหินตั้ง
  ที่ตั้ง : จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  พื้นที่ : 3,500 ไร่
 • วนอุทยานพญาพิภักดิ์
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 3,750 ไร่
 • วนอุทยานพนมสวาย
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุรินทร์
  พื้นที่ : 2,475 ไร่
 • วนอุทยานพระแท่นดงรัง
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาญจนบุรี
  พื้นที่ : 1,344 ไร่
 • วนอุทยานพระธาตุห้วยลึก
  ที่ตั้ง : จังหวัดตาก
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานพุม่วง
  ที่ตั้ง : จังหวัดสุพรรณบุรี
  พื้นที่ : 1,725 ไร่
 • วนอุทยานภูเขาสวนกวาง
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานภูแฝก
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
  พื้นที่ : 4,062.50 ไร่
 • วนอุทยานภูชมดาว
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานภูชี้ฟ้า
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 2,500 ไร่
 • วนอุทยานภูบ่อบิด
  ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
  พื้นที่ : 4,375 ไร่
 • วนอุทยานภูผาแดง
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
  พื้นที่ : 11,170 ไร่
 • วนอุทยานภูผาแด่น
  ที่ตั้ง : จังหวัดสกลนคร
  พื้นที่ : 9,000 ไร่
 • วนอุทยานภูผาล้อม
  ที่ตั้ง : จังหวัดเลย
  พื้นที่ : 8,500 ไร่
 • วนอุทยานภูพระ
  ที่ตั้ง : จังหวัดกาฬสินธุ์
  พื้นที่ : 6,200 ไร่
 • วนอุทยานภูพระบาทบัวบก
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
  พื้นที่ : 7,137 ไร่
 • วนอุทยานภูลังกา
  ที่ตั้ง : จังหวัดพะเยา
  พื้นที่ : 7,800 ไร่
 • วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง
  ที่ตั้ง : จังหวัดอำนาจเจริญ
  พื้นที่ : 10,000 ไร่
 • วนอุทยานภูหิน-ภูระงำ
  ที่ตั้ง : จังหวัดขอนแก่น
  พื้นที่ : 5,000 ไร่
 • วนอุทยานม่อนพระยาแช่
  ที่ตั้ง : จังหวัดลำปาง
  พื้นที่ : 18,579 ไร่
 • วนอุทยานร่องคำหลวง
  ที่ตั้ง : จังหวัดพะเยา
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานริมโขง
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานวังสามหมอ
  ที่ตั้ง : จังหวัดอุดรธานี
  พื้นที่ : 1,800 ไร่
 • วนอุทยานสระนางมโนราห์
  ที่ตั้ง : จังหวัดพังงา
  พื้นที่ : 180 ไร่
 • วนอุทยานสันผาพญาไพร
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 3,000 ไร่
 • วนอุทยานห้วยทรายมาน
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : 4,000 ไร่
 • วนอุทยานห้วยน้ำช้าง
  ที่ตั้ง : จังหวัดเชียงราย
  พื้นที่ : – ไร่
 • วนอุทยานห้วยน้ำซับ
  ที่ตั้ง : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พื้นที่ : 5,200 ไร่

หลักเกณฑ์การจัดตั้งวนอุทยาน
1. พื้นที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีขนาดกว้างใหญ่เพียงพอที่จะรักษาสถานะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ไว้ได้ ซึ่งตามหลักสากลได้กำหนดมาตรฐานไว้ไม่น้อยกว่า 10 ตารางกิโลเมตร แต่ทั้งนี้ก็ไม่เป็นเกณฑ์ตายตัว ขึ้นอยู่กับคุณค่าของพื้นที่เป็นสำคัญ
2. พื้นที่นั้นจะต้องประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า หรือมีพืช สัตว์ ที่น่าสนใจและหายาก มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม หรือมีปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าสนใจ หรือมีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์หาได้ยาก หรือมีประวัติความเป็นมา ที่มีคุณค่าในด้านทางประวัติศาสตร์หรือมนุษย์ศาสตร์
3. พื้นที่นั้นจะต้องเหมาะต่อการท่องเที่ยว พักผ่อน พักแรม หรือการศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
4. พื้นที่ที่จัดตั้งเป็นวนอุทยาน จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อ
4.1 เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คงอยู่ตลอดไป
4.2 เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย ทางวิชาการในเรื่องของธรรมชาติวิทยาและนิเวศวิทยา
4.3 เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างต่อเนื่องและถาวรตลอดไป

คำแนะนำการใช้เข้าไปเที่ยวในวนอุทยาน
– ต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่วนอุทยานกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
– ไม่ส่งเสียงดัง เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นหรือสัตว์ป่า
– ไม่นำสิ่งของใดๆออกมาจากวนอุทยาน ยกเว้นของที่นำเข้าไปและขยะ
– ต้องดูแลรักษาสภาพธรรมชาติให้เหมือนก่อนเราเข้าไป
– ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้าไปใน
– ไม่ก่อไฟในเขตวนอุทยาน เพื่อป้องกันมลพฺษและไฟไหม้ป่า
– พบการกระทำผิดกฏของวนอุทยาน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

หมายเหตุ – ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top