รู้หรือไม่ … รุ้งกินน้ำเกิดจากอะไร?

คำถาม…

รู้หรือไม่ … รุ้งกินน้ำเกิดจากอะไร?

เฉลย…

รุ้งกินน้ำ (Rainbow) คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นภายหลังจากฝนตก โดยเกิดขึ้นมาจากแสงแดดส่องที่ส่องผ่านชั้นบรรยากาศของโลกเข้ามากระทบกับละอองน้ำในอากาศ ทำให้แสงแดดหักเหและกระเจิง จึงเกิดเป็นแถบสีต่าง ๆ ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าให้เราเห็น โดยรุ้งกินน้ำนั้นจะประกอบไปด้วยแถบสีทั้งหมด 7 แถบ 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง หรือเรียกเป็นภาษาทางวิทยาศาสตร์ว่า แถบแสงในช่วง Visible Light นั่นเอง

รุ้งกินน้ำ

รุ้งกินน้ำจะมีอยู่ 2 ชนิดด้วยกันคือ
1. รุ้งปฐมภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้ำ ทางขอบบน เกิดการหักเห 2ครั้งสะท้อนกลับหมด 1 ครั้ง โดยจะเห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ กัน 7 สี คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง โดยแถบสีแดงอยู่บนและมีสีม่วงอยู่ล่างสุด

2. รุ้งทุติยภูมิ เกิดจากแสงตกกระทบหยดน้ำทางขอบล่าง เกิดการหักเห 2 ครั้งสะท้อนกลับหมด 2 ครั้ง โดยจะเห็นเป็นสีต่าง ๆ กันเหมือนแบบแรก แต่จะแถบมีสีม่วงอยู่บนและมีสีแดงอยู่ล่างสุด (สลับกันกับแบบแรก)

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top