รุกขกร คืออะไร ทำหน้าที่อะไร

รุกขกร คือ ผู้ที่มีหน้าที่จัดการและดูแลต้นไม้ใหญ่

รุกขกร (Arborist หรือ Tree surgeon) หมายถึงผู้ที่เชี่ยวชาญหรือมีหน้าที่ในการจัดการ ดูแล และตัดแต่งต้นไม้ ให้อยู่ในรูปทรงตามต้องการ ถูกต้องตามหลักวิชาการและการใช้งาน ตลอดจนดูแลรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีอายุยืนยาวอีกด้วย

รุกขกร

ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างถูกวิธีโดยรุกขกร

 

รุกขกร

ต้นไม้ที่ถูกตัดแต่งอย่างผิดวิธี

อาชีพรุกขกรนี้ อาจจะฟังไม่ค่อยคุ้นหูคนไทยมากนัก เพราะเรายังค่อนข้างขาดแคลนวิชาชีพสาขานี้ จึงทำให้การดูแลและตัดแต่งต้นไม้ตามเมืองใหญ่เป็นไปแบบไร้หลักการ เน้นการตัดยอดและต้นให้สั้นเข้าไว้ ส่งผลให้ต้นไม้ขนาดใหญยืนต้นตายจำนวนมาก แต่ในต่างประเทศเขาจะให้รุกขกรทำหน้าที่ตรงนี้โดยตรง ทำให้ต้นไม้เขาจึงดูดี มีขนาดใหญ่ สวยงาม และสร้างความร่มรื่นได้เป็นอันมาก

คำว่า รุกขกร มาจากคำสมาสระหว่างคำว่า รุกข ซึ่งแปลว่าต้นไม้ กับคำว่า กร ซึ่งใช้ตามหลังคำคำอื่นเพื่อบ่งบอกอาชีพ รวมแล้วจึงมีความหมายว่าผู้ที่มีอาชีพเกี่ยวกับต้นไม้ การสมาสรูปแบบนี้พบเห็นได้โดยทั่วไป เช่นคำว่า วิศวกร เภสัชกร มัณฑนากร และวิทยากร เป็นต้น

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top