รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง หมายถึง ทําไม่ดีหรือทําผิดแล้วไม่รับผิด กลับโทษผู้อื่น

ขยายความสํานวนไทยคำว่า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง นิยมใช้กับคนที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงหรือไม่ค่อยยอมรับความผิดพลาดของตนเอง เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นก็มักโยนความผิดให้กับผู้อื่นหรือสิ่งอื่น ตัวอย่างเช่น นายน้อมส่งงานให้เจ้านายล่าช้า โดยอ้างว่าเครื่องคอมพิวเตอรืทำงานช้าบ้าง รถติดบ้าง ทั้งๆที่งานนั้นได้รับมอบหมายไปตั้งนานแล้ว แต่ไม่รีบทำให้เสร็จโดยเร็วเอง

ที่มา – พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top