รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562

กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติเป็นประจำทุกปี สำรับปีพุทธศักราช 2562 นี้ มีผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน 12 ท่าน มาดูกันว่ามีใครกันบ้าง…

รายชื่อศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีดังต่อไปนี้
1. นายชิน ประสงค์ – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (ประติมากรรม)
2. นายปริญญา ตันติสุข – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทวิจิตรศิลป์ (จิตรกรรม)
3. นางคำปุน ศรีใส – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ (ประณีตศิลป์-ทอผ้า)
4. นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี – สาขาทัศนศิลป์ ประเภทประยุกต์ศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน)
5. นายจำลอง ฝั่งชลจิตร – สาขาวรรณศิลป์
6. นายเสน่ห์ สังข์สุข – สาขาวรรณศิลป์
7. นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (ลิเก)
8. นางกั้น เชาวพ้อง – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (โนรา)
9. นางสุคนธ์ พรพิรุณ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)
10. นายประภาส ชลศรานนท์ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล)
11. นางสมสุข กัลย์จาฤก – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์)
12. นางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ – สาขาศิลปะการแสดง ประเภทภาพยนตร์และละคร (ภาพยนตร์)

ศิลปินแห่งชาติทั้ง 12 ท่าน จะได้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติต่อไป

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top