รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 191

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 191 บัญญัติไว้ว่า…

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ

 

…พบกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย . รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ เกร็ดความรู้ดีๆได้มากมายที่นี่ เกร็ดความรู้.net คร้าบบบ…

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top