การระเหยกับการระเหิด ต่างกันอย่างไร

หลายคนคงคุ้นเคยกับกับว่า การระเหย และ การระเหิด มาบ้างแล้ว ในขณะที่บางคนอาจจะยังงง ๆ อยู่ว่ามันคืออะไร และแตกต่างกันอย่างไร วันนี้เรามาดูความหมายและความแตกต่างของ 2 คำนี้กันดีกว่า…

การระเหย (Evaporation) คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของเหลวไปเป็นไอ หรือเป็นแก๊ส เช่น การต้มน้ำ (น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นไอน้ำ) เยี่ยวอูฐ (แอมโมเนียมคาร์บอเนต, Ammonium carbonate) ที่ใช้ดมเพื่อแก้อาการเป็นลม น้ำหอมที่มีกลิ่นชนิดต่าง ๆ รวมถึงของเหลวที่มีกลิ่นทุกชนิด (เราได้กลิ่นเพราะของเหลวเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนสถานะเป็นไอได้ที่อุณหภูมิห้อง) โดยการระเหยนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี หรือเปลี่ยนชนิดของสสารไปจากเดิม ยังคงเป็นสสารเดิม แค่เปลี่ยนสถานะและความหนาแน่นไปเท่านั้น

การระเหย

การระเหยของน้ำเมื่อถูกต้ม

การระเหิด (Sublimation) คือ การเปลี่ยนสถานะของสสารจากของแข็งไปเป็นไอ หรือเป็นแก๊ส เช่น การระเหิดของลูกเหม็นเพื่อการดับกลิ่น และการระเหิดของน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) เป็นต้น โดยที่สสารที่ระเหิดนั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีแต่อย่างใด เพียงแต่เปลี่ยนสถานะและความหนาแน่นเท่านั้น เช่นเดียวกับการระเหย

การระเหิด

การระเหิดของน้ำแข็งแห้ง (Dry ice) ที่อุณภูมิห้อง

เพื่อน ๆ คงทราบความหมายของการระเหยและการระเหิดพร้อมตัวอย่างกันไปแล้ว เลือกใช้กันให้ถุกต้องด้วยนะครับ ^ ^

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top