รหัสไปรษณีย์ ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอที่นี่!!

สารบัญ/หมวดหมู่ : รหัสไปรษณีย์

 

ค้นหารหัสไปรษณีย์ 77 จังหวัด 928 อำเภอ ที่นี่!!

ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาคเหนือ  (กดจังหวัดที่ต้องการ เพื่อดูรหัสรหัสไปรษณีย์)
จังหวัดเชียงราย . จังหวัดเชียงใหม่ . จังหวัดน่าน . จังหวัดพะเยา . จังหวัดแพร่ . จังหวัดแม่ฮ่องสอน . จังหวัดลำปาง . จังหวัดลำพูน . จังหวัดอุตรดิตถ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (กดจังหวัดที่ต้องการ เพื่อดูรหัสรหัสไปรษณีย์)
จังหวัดนครราชสีมา . จังหวัดอุบลราชธานี . จังหวัดขอนแก่น . จังหวัดบุรีรัมย์ . จังหวัดอุดรธานี . จังหวัดศรีสะเกษ . จังหวัดสุรินทร์ . จังหวัดร้อยเอ็ด . จังหวัดชัยภูมิ . จังหวัดสกลนคร . จังหวัดกาฬสินธุ์ . จังหวัดมหาสารคาม . จังหวัดนครพนม . จังหวัดเลย . จังหวัดยโสธร . จังหวัดหนองคาย . จังหวัดหนองบัวลำภู . จังหวัดบึงกาฬ . จังหวัดอำนาจเจริญ . จังหวัดมุกดาหาร

ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาคกลาง  (กดจังหวัดที่ต้องการ เพื่อดูรหัสรหัสไปรษณีย์)
กรุงเทพมหานคร . จังหวัดกำแพงเพชร . จังหวัดชัยนาท . จังหวัดนครนายก . จังหวัดนครปฐม . จังหวัดนครสวรรค์ . จังหวัดนนทบุรี . จังหวัดปทุมธานี . จังหวัดพระนครศรีอยุธยา . จังหวัดพิจิตร . จังหวัดพิษณุโลก . จังหวัดเพชรบูรณ์ . จังหวัดลพบุรี . จังหวัดสมุทรปราการ . จังหวัดสมุทรสงคราม . จังหวัดสมุทรสาคร . จังหวัดสระบุรี . จังหวัดสิงห์บุรี . จังหวัดสุโขทัย . จังหวัดสุพรรณบุรี . จังหวัดอ่างทอง . จังหวัดอุทัยธานี

ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาคตะวันออก  (กดจังหวัดที่ต้องการ เพื่อดูรหัสรหัสไปรษณีย์)
จังหวัดจันทบุรี . จังหวัดชลบุรี . จังหวัดตราด . จังหวัดระยอง . จังหวัดฉะเชิงเทรา . จังหวัดปราจีนบุรี . จังหวัดสระแก้ว

ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาคตะวันตก  (กดจังหวัดที่ต้องการ เพื่อดูรหัสรหัสไปรษณีย์)
จังหวัดตาก . จังหวัดกาญจนบุรี . จังหวัดราชบุรี . จังหวัดเพชรบุรี . จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ค้นหารหัสไปรษณีย์ภาคใต้  (กดจังหวัดที่ต้องการ เพื่อดูรหัสรหัสไปรษณีย์)
จังหวัดกระบี่ . จังหวัดชุมพร . จังหวัดตรัง . จังหวัดนครศรีธรรมราช . จังหวัดนราธิวาส . จังหวัดปัตตานี . จังหวัดพังงา . จังหวัดพัทลุง . จังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลาจังหวัดระนองจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

————– advertisements ————–


รหัสไปรษณีย์
คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร

รหัสไปรษณีย์คือ รหัสของที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางที่เราต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุไปถึง เช่น ถ้าเราต้องการส่งจดหมายไปยังผู้รับที่อยู่ในอำเภอเข้าย้อย จังหวัดเพชรบุรี เราต้องใส่รหัสไปรษณีย์ 76140 ซึ่งเป็นรหัสของที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเขาย้อย ในกรณีการส่งจดหมายหรือพัสดุไปยังต่างประเทศ เราก็ต้องใส่รหัสไปรษณีย์เช่นกัน เช่น ถ้าเราต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุไปยัง Google, Inc. ซึ่งอยู่ที่เมือง Mountain View, California ประเทศสหรัฐอเมริกา เราก็ต้องใส่รหัสของที่ทำการไปรษณีย์พื้นที่นั้น ซึ่งก็คือ CA 43043 นั่นเอง

ประโยชน์ของรหัสไปรษณีย์ คือ ช่วยให้การคัดแยกจดหมายและพัสดุนั้นง่ายขึ้น มีความผิดพลาดน้อยลง และไปถึงมือผู้รับอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการกำหนดหมายเลขรหัสไปรษณีย์ปลายทาง ก็หมายถึงการบอกที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางนั่นเอง ซึ่งเมื่อที่ทำการไปรษณีย์ได้รับจดหมายหรือพัสดุแล้ว ก็จะจัดเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งไปถึงผู้รับที่ระบุไว้ในจดหมายต่อไป

รหัสไปรษณีย์ถูกนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อปี 1960 ในประเทศเยอรมนี


รหัสไปรษณีย์ไทย
มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

รหัสไปรษณีย์ของไทย เริ่มใช้งานในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 โดยถูกนำมาใช้แทนระบบแขวงปรษณีย์ซึ่งใช้เวลาในการส่งจดหมายและพัสดุช้ากว่าระบบรหัสไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ของไทยประกอบไปด้วยตัวเลข 5 หลัก ซึ่งเลขแต่ละหลักมีความหมายดังนี้

– ตัวเลขหลักแรก จะบอกภูมิภาค เช่น เลข 1 แทนภาคกลางตอนล่าง เลข 2 แทนภาคตะวันออก และเลข 5 แทนภาคเหนือ เป็นต้น
– ตัวเลขหลักที่สองแทนจังหวัดในภูมิภาคนั้น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ มีรหัสเป็นเลข 0 ของภาคเหนือ เป็นต้น (ยกเว้นกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการที่ใช้เลข 0 เหมือนกัน)
– ตัวเลขหลักที่สามและสี่แทนท้องที่ (ซึ่งมักเป็นอำเภอ) ที่มีไปรษณีย์รับผิดชอบในการนำจดหมายไปส่งยังบ้าน เช่นอำเภอเมือง จะมีรหัสท้องที่ 00 เป็นต้น
– ตัวเลขหลักที่ 5 คือรหัสของที่ทำการไปรษณีย์ในท้องที่นั้นๆ เช่น ที่ทำการไปรษณีย์อำเภอเมืองเชียงใหม่มีรหัสที่ทำการ คือ 0

จากหลักการข้างต้น เมื่อเราต้องการส่งจดหมายหรือพัสดุไปยังพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เราต้องใส่รหัสไปรษณีย์เป็น 50000 นั่นเอง

รหัสไปรษณีย์ไทยของเรานั้น แต่ละจังหวัดจะรหัสรหัสไปรษณีย์ 2 ตัวแรกที่ต่างกันเสมอ ดังนี้
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 10xxx เช่น 10110
จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 81xxx เช่น 81120
จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 71xxx เช่น 71000
จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 46xxx เช่น 46230
จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 62xxx เช่น 62170
จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 40xxx เช่น 40150
จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 22000 เช่น 22160
จังหวัดฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 24xxx เช่น 24120
จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 20xxx เช่น 20180
จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 17xxx เช่น 17110
จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 36xxx เช่น 36260
จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 86000 เช่น 86220
จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 57xxx เช่น 57340
จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 53xxx เช่น 53270
จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 92xxx เช่น 92170
จังหวัดตราด รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 23xxx เช่น 23120
จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 63xxx เช่น 63140
จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 26xxx เช่น 26130
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 73xxx เช่น 73150
จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 48xxx เช่น 48190
จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 30xxx เช่น 30280
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 80xxx เช่น 80180
จังหวัดนครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 60xxx เช่น 60160
จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 11xxx เช่น 11110
จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 96xxx เช่น 96130
จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 55xxx เช่น 55150
จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 38xxx เช่น 38220
จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 31xxx เช่น 31110
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 12xxx เช่น 12120
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 77xxx เช่น 77170
จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 25xxx เช่น 25190
จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 94xxx เช่น 94140
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 13xxx เช่น 13240
จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 82xxx เช่น 82180
จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 93xxx เช่น 93190
จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 66xxx เช่น 66160
จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 65xxx เช่น 65140
จังหวัดเพชรบุรี รหัไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 76xxx เช่น 76140
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 67xxx เช่น 67240
จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 54xxx เช่น 54140
จังหวัดพะเยา รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 56xxx เช่น 56130
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 83xxx เช่น 83110
จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 44xxx เช่น 44190
จังหวัดมุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 49xxx เช่น 49120
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 58xxx เช่น 58150
จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 95xxx เช่น 95140
จังหวัดยโสธร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 35xxx เช่น 35170
จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 45xxx เช่น 45270
จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 85xxx เช่น 85130
จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 21xxx เช่น 21210
จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 70xxx เช่น 70170
จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 15xxx เช่น 15250
จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 52xxx เช่น 52220
จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 51xxx เช่น 51110
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 42xxx เช่น 42190
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 33xxx เช่น 33120
จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 47xxx เช่น 47180
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 90xxx เช่น 90190
จังหวัดสตูล รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 91xxx เช่น 91160
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 10xxx เช่น 10270
จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 75xxx เช่น 75110
จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 74xxx เช่น 74120
จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 27xxx เช่น 27260
จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 18xxx เช่น 18130
จังหวัดสิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 16xxx เช่น 16150
จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 64xxx เช่น 64140
จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 72xxx เช่น 72180
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 84xxx เช่น 84180
จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 32xxx เช่น 32130
จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 43xxx เช่น 43100
จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 39xxx เช่น 39180
จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 14xxx เช่น 14140
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 41xxx เช่น 41110
จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 61xxx เช่น 61160
จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 53xxx เช่น 53180
จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 34xxx เช่น 34270
จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ขึ้นต้นด้วย 37xxx เช่น 37180

เช็ครหัสไปรษณีย์ สามารถเช็คเบื้องต้นได้อย่างไร

หลักในการเช็ครหัสไปรษณีย์มีหลักง่ายๆดังนี้
– เช็ครหัสรหัสไปรษณีย์ว่ามีตัวเลข 5 ตัวหรือไม่ รหัสรหัสไปรษณีย์ที่ถูกต้องจะมีตัวเลข 5 หลักเท่านั้น
– เช็คว่ารหัสรหัสไปรษณีย์ดังกล่าวถูกต้องกับจังหวัดปลายทางหรือไม่ เช่น ถ้าจะส่งจดหมายหรือพัสดุไปกรุงเทพมหานคร รหัสรหัสไปรษณีย์ต้องขึ้นต้นด้วย 10 เท่านั้น
– ถ้าต้องการเช็ครหัสไปรษณีย์อย่างละเอียด ต้องใช้วิธีค้นหารหัสไปรษณีย์เรียงตามจังหวัดดังที่ได้แสดงไว้ด้านบน

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top