รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน

รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
58000 …… อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
58140 …… อำเภอขุนยวม
58150 …… อำเภอปางมะผ้า
58130 …… อำเภอปาย
58120 …… อำเภอแม่ลาน้อย
58110 …… อำเภอแม่สะเรียง
58110 …… อำเภอสบเมย

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ขึ้นต้นด้วย 58xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top