รหัสไปรษณีย์แพร่

รหัสไปรษณีย์แพร่ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
54000 …… อำเภอเมืองแพร่ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดแพร่
54110 …… อำเภอเด่นชัย
54140 …… อำเภอร้องกวาง
54150 …… อำเภอลอง
54160 …… อำเภอวังชิ้น
54120 …… อำเภอสอง
54130 …… อำเภอสูงเม่น
54000 …… อำเภอสูงเม่น เฉพาะตำบลเวียงทอง ใช้รหัสไปรษณีย์ 54000 ของที่ทำการไปรษณีย์แพร่
54170 …… อำเภอหนองม่วงไข่

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์แพร่ ขึ้นต้นด้วย 54xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดแพร่

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ แพร่  เมืองแพร่  54000
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านทุ่ง  เมืองแพร่  54001
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศป.ดช.  เด่นชัย  54010
 ที่ทำการไปรษณีย์ เด่นชัย  เด่นชัย  54110
 ที่ทำการไปรษณีย์ สอง  สอง  54120
 ที่ทำการไปรษณีย์ สูงเม่น  สูงเม่น  54130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ร้องกวาง  ร้องกวาง  54140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลอง  ลอง  54150
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังชิ้น  วังชิ้น  54160
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองม่วงไข่  หนองม่วงไข่  54170

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top