รหัสไปรษณีย์เลย

รหัสไปรษณีย์เลย แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
42000 …… อำเภอเมืองเลย ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเลย
42100 …… อำเภอเมืองเลย เฉพาะตำบลนาอ้อและตำบลศรีสองรัก ใช้รหัสไปรษณีย์ 42100 ของที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ
42110 …… อำเภอเชียงคาน
42120 …… อำเภอด่านซ้าย
42140 …… อำเภอท่าลี่
42210 …… อำเภอนาด้วง
42170 …… อำเภอนาแห้ว
42150 …… อำเภอปากชม
42240 …… อำเภอผาขาว
42180 …… อำเภอภูกระดึง
42160 …… อำเภอภูเรือ
42230 …… อำเภอภูหลวง
42130 …… อำเภอวังสะพุง
42190 …… อำเภอหนองหิน
42220 …… อำเภอเอราวัณ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์เลย ขึ้นต้นด้วย 42xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top