รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์

รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
67000 …… อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบูรณ์
67210 …… อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เฉพาะตำบลวังชมภู ตำบลนายม ตำบลระวิงและตำบลห้วยสะแก ใช้รหัส 67210 ของที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู
67250 …… อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เฉพาะตำบลท่าพล ใช้รหัสไปรษณีย์ 67250 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล
67270 …… อำเภอเขาค้อ
67280 …… อำเภอเขาค้อ เฉพาะตำบลแคมป์สนและตำบลเข็กน้อย ใช้รหัส 67280 ของที่ทำการไปรษณีย์แคมป์สน
67150 …… อำเภอชนแดน
67190 …… อำเภอชนแดน เฉพาะตำบลดงขุย ตำบลบ้านกล้วยและตำบลตะกุดไร ใช้รหัสไปรษณีย์ 67190 ของที่ทำการไปรษณีย์ดงขุย
67260 …… อำเภอน้ำหนาว
67160 …… อำเภอบึงสามพัน
67230 …… อำเภอบึงสามพัน เฉพาะตำบลวังพิกุล ใช้รหัสไปรษณีย์ 67230 ของที่ทำการไปรษณีย์วังพิกุล
67240 …… อำเภอวังโป่ง
67130 …… อำเภอวิเชียรบุรี
67180 …… อำเภอวิเชียรบุรี เฉพาะตำบลพุเตย ตำบลพุขาม ตำบลภูน้ำหยด ตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลวังใหญ่และตำบลซับน้อย ใช้รหัส 67180 ของที่ทำการไปรษณีย์พุเตย
67170 …… อำเภอศรีเทพ
67140 …… อำเภอหนองไผ่
67220 …… อำเภอหนองไผ่ เฉพาะตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงามและตำบลห้วยโป่ง ใช้รหัสไปรษณีย์ 67220 ของที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง
67120 …… อำเภอหล่มเก่า
67110 …… อำเภอหล่มสัก

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์เพชรบูรณ์ ขึ้นต้นด้วย 67xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top