รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี

รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
76000 …… อำเภอเมืองเพชรบุรี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
76100 …… อำเภอเมืองเพชรบุรี เฉพาะตำบลหาดเจ้าสำราญและตำบลหนองขนาน เฉพาะหมู่ที่ 10-12 ใช้รหัสไปรษณีย์ 76100 ของที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ
76170 …… อำเภอแก่งกระจาน
76140 …… อำเภอเขาย้อย
76120 …… อำเภอชะอำ
76130 …… อำเภอท่ายาง
76150 …… อำเภอบ้านลาด
76110 …… อำเภอบ้านแหลม
76100 …… อำเภอบ้านแหลม เฉพาะตำบลแหลมผักเบี้ย ใช้รหัสไปรษณีย์ 76100 ของที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ
76160 …… อำเภอหนองหญ้าปล้อง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์เพชรบุรี ขึ้นต้นด้วย 76xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเพชรบุรี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ เพชรบุรี  เมืองเพชรบุรี  76000
 ที่ทำการไปรษณีย์ หาดเจ้าสำราญ  เมืองเพชรบุรี  76100
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านแหลม  บ้านแหลม  76110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชะอำ  ชะอำ  76120
 ที่ทำการไปรษณีย์ นราธิป  ชะอำ  76121
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่ายาง  ท่ายาง  76130
 ที่ทำการไปรษณีย์ เขาย้อย  เขาย้อย  76140
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านลาด  บ้านลาด  76150
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองหญ้าปล้อง  หนองหญ้าปล้อง  76160
 ที่ทำการไปรษณีย์ แก่งกระจาน  แก่งกระจาน  76170

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top