รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
50000 …… อำเภอเมืองเชียงใหม่ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
50100 …… อำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลช้างคลาน ตำบลหายยา ตำบลป่าแดดและตำบลแม่เหียะ ใช้รหัสไปรษณีย์ 50100 ของที่ทำการนำจ่ายเชียงใหม่ 2
50200 …… อำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลพระสิงห์ ตำบลศรีภูมิและตำบลสุเทพ ใช้รหัสไปรษณีย์ 50200 ของที่ทำการนำจ่ายเชียงใหม่ 3
50300 …… อำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลช้างม่อย ตำบลช้างเผือก ตำบลป่าตัน และตำบลสันผีเสื้อ ใช้รหัสไปรษณีย์ 50300 ของที่ทำการนำจ่ายเชียงใหม่ 4
58130 …… อำเภอกัลยาณิวัฒนา
50160 …… อำเภอจอมทอง
50240 …… อำเภอจอมทอง เฉพาะตำบลบ้านแปะและตำบลแม่สอย ใช้รหัส 50240 ของที่ทำการไปรษณีย์ฮอด
50320 …… อำเภอไชยปราการ
50170 …… อำเภอเชียงดาว
50260 …… อำเภอดอยเต่า
50160 …… อำเภอดอยหล่อ
50220 …… ดอยสะเก็ด
50110 …… อำเภอฝาง
50320 …… อำเภอฝาง เฉพาะตำบลแม่งอนและตำบลแม่ข่า ใช้รหัสไปรษณีย์ 50320 ของที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ
50190 …… อำเภอพร้าว
50180 …… อำเภอแม่ริม
50330 …… อำเภอแม่ริม เฉพาะตำบลสะลวง ใช้รหัส 50330 ของที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง
50360 …… อำเภอแม่วาง
50130 …… อำเภอแม่ออน
50280 …… อำเภอแม่อาย
50270 …… อำเภอแม่แจ่ม
50150 …… อำเภอแม่แตง
50330 …… อำเภอแม่แตง เฉพาะตำบลสันป่ายางและตำบลสบเปิง เฉพาะหมู่ที่ 2-9, 12-13 ใช้รหัส 50330 ของที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง
50350 …… อำเภอเวียงแหง
50250 …… อำเภอสะเมิง
50120 …… อำเภอสันป่าตอง
50130 …… อำเภอสันกำแพง
50210 …… อำเภอสันทราย
50290 …… อำเภอสันทราย เฉพาะตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝกใหม่และตำบลหนองหาร ใช้รหัสไปรษณีย์ 50290 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้
50140 …… อำเภอสารภี
50230 …… อำเภอหางดง
50340 …… อำเภอหางดง ตำบลหนองตอง ใช้รหัสไปรษณีย์ 50340 ของที่ทำการไปรษณีย์หนองตอง
50310 …… อำเภออมก๋อย
50240 …… อำเภอฮอด

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ ขึ้นต้นด้วย 50xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงใหม่

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่  50000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปข.5  เมืองเชียงใหม่  50000
 ที่ทำการไปรษณีย์ เมืองเชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่ 50001
 ที่ทำการไปรษณีย์ ช้างคลาน  เมืองเชียงใหม่  50101
 ที่ทำการไปรษณีย์ สามแยกสวนปรุง  เมืองเชียงใหม่  50201
 ที่ทำการไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่  50202
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีภูมิ  เมืองเชียงใหม่  50203
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่  50204
 ที่ทำการไปรษณีย์ พระสิงห์  เมืองเชียงใหม่  50205
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ปิง  เมืองเชียงใหม่  50301
 ที่ทำการไปรษณีย์ ช้างเผือก  เมืองเชียงใหม่  50302
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศาลากลางเชียงใหม่  เมืองเชียงใหม่  50303
 ที่ทำการไปรษณีย์ ฝาง  ฝาง  50110
 ที่ทำการไปรษณีย์ สันป่าตอง  สันป่าตอง  50120
 ที่ทำการไปรษณีย์ สันกำแพง  สันกำแพง  50130
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ่อสร้าง  สันกำแพง  50131
 ที่ทำการไปรษณีย์ สารภี  สารภี  50140
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่แตง  แม่แตง  50150
 ที่ทำการไปรษณีย์ สันป่ายาง  แม่แตง  50330
 ที่ทำการไปรษณีย์ จอมทอง  จอมทอง  50160
 ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงดาว  เชียงดาว  50170
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ริม  แม่ริม  50180
 ที่ทำการไปรษณีย์ พร้าว  พร้าว  50190
 ที่ทำการไปรษณีย์ สันทราย  สันทราย  50210
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่โจ้  สันทราย  50290
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอยสะเก็ด  ดอยสะเก็ด  50220
 ที่ทำการไปรษณีย์ หางดง  หางดง  50230
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองตอง  หางดง  50340
 ที่ทำการไปรษณีย์ ฮอด  ฮอด  50240
 ที่ทำการไปรษณีย์ สะเมิง  สะเมิง  50250
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอยเต่า  ดอยเต่า  50260
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่แจ่ม  แม่แจ่ม  50270
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่อาย  แม่อาย  50280
 ที่ทำการไปรษณีย์ อมก๋อย  อมก๋อย  50310
 ที่ทำการไปรษณีย์ ไชยปราการ  ไชยปราการ  50320
 ที่ทำการไปรษณีย์ เวียงแหง  เวียงแหง  50350
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านกาด  แม่วาง  50360

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรีรหัสไปรษณีย์เชียงรายรหัสไปรษณีย์ขอนแก่นรหัสไปรษณีย์นครราชสีมารหัสไปรษณีย์ภูเก็ตรหัสไปรษณีย์ลำปางรหัสไปรษณีย์สระบุรี

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top