รหัสไปรษณีย์เชียงราย

รหัสไปรษณีย์เชียงราย แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
57000 …… อำเภอเมืองเชียงราย ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย
57100 …… อำเภอเมืองเชียงราย เฉพาะตำบลริมกก ตำบลบ้านดู่ ตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ยาว ตำบลนางแลและตำบลท่าสุด ใช้รหัสไปรษณีย์ 57100 ของทีทำการไปรษณีย์บ้านดู่
57340 …… อำเภอขุนตาล
57140 …… อำเภอเชียงของ
57150 …… อำเภอเชียงแสน
57110 …… อำเภอดอยหลวง
57190 …… อำเภอป่าแดด
57290 …… อำเภอพญาเม็งราย
57110 …… อำเภอแม่จัน
57270 …… อำเภอแม่จัน เฉพาะตำบลจันจว้าใต้และตำบลจันจว้า ใช้รหัส 57270 ของที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า
57240 …… อำเภอแม่จัน เฉพาะตำบลแม่คำและตำบลแม่ไร่ ใช้รหัสไปรษณีย์ 57240 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ
57240 …… อำเภอแม่ฟ้าหลวง
57250 …… อำเภอแม่ลาว
57180 …… อำเภอแม่สรวย
57130 …… อำเภอแม่สาย
57220 …… อำเภอแม่สาย เฉพาะตำบลห้วยไคร้และตำบลบ้านด้าย ใช้รหัส 57220 ของที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้
57310 …… อำเภอเวียงแก่น
57210 …… อำเภอเวียงชัย
57210 …… อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
57170 …… อำเภอเวียงป่าเป้า
57260 …… อำเภอเวียงป่าเป้า เฉพาะตำบลแม่เจดีย์ ตำบลแม่เจดีย์ใหม่และตำบลเวียงกาหลง ใช้รหัสไปรษณีย์ 57260 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์
57120 …… อำเภอพาน
57250 …… อำเภอพาน เฉพาะตำบลธารทอง ใช้รหัส 57250 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว
57280 …… อำเภอพาน เฉพาะตำบลแม่เย็นและตำบลทานตะวัน ใช้รหัสไปรษณีย์ 57280 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น
57160 …… อำเภอเทิง
57230 …… อำเภอเทิง เฉพาะตำบลเชียงเคี่ยน ตำบลปล้อง ตำบลแม่ลอย ตำบลศรีดอนไชย ตำบลหนองแรดและตำบลงิ้ว เฉพาะหมู่ที่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23 ใช้รหัสไปรษณีย์ 57230 ของที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์เชียงราย ขึ้นต้นด้วย 57xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดเชียงราย

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงราย  เมืองเชียงราย  57000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลานนา  เมืองเชียงราย  57001
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านดู่  เมืองเชียงราย 57100
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่จัน  แม่จัน  57110
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่คำ  แม่จัน  57240
 ที่ทำการไปรษณีย์ จันจว้า  แม่จัน  57270
 ที่ทำการไปรษณีย์ พาน  พาน  57120
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่เย็น  พาน  57280
 ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงของ  เชียงของ  57140
 ที่ทำการไปรษณีย์ เชียงแสน  เชียงแสน  57150
 ที่ทำการไปรษณีย์ เทิง  เทิง  57160
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปล้อง  เทิง  57230
 ที่ทำการไปรษณีย์ เวียงป่าเป้า  เวียงป่าเป้า  57170
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่เจดีย์  เวียงป่าเป้า  57260
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่สรวย  แม่สรวย  57180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ป่าแดด  ป่าแดด 57190
 ที่ทำการไปรษณีย์ เวียงชัย  เวียงชัย  57210
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ลาว  แม่ลาว  57250
 ที่ทำการไปรษณีย์ พญาเม็งราย  พญาเม็งราย  57290
 ที่ทำการไปรษณีย์ เวียงแก่น  เวียงแก่น  57310
 ที่ทำการไปรษณีย์ ขุนตาล  กิ่ง อ.ขุนตาล  57340
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่สาย  แม่สาย  57130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยไคร้  แม่สาย  57220

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top