รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี

รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
34000 …… อำเภอเมืองอุบลราชธานี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุบลราชธานี
34270 …… อำเภอกุดข้าวปุ้น
34170 …… อำเภอเขมราฐ
34150 …… อำเภอเขื่องใน
34320 …… อำเภอเขื่องใน เฉพาะตำบลกลางใหญ่ ตำบลโนนรัง ตำบลบ้านไทยและตำบลบ้านกอก ใช้รหัสไปรษณีย์ 34320 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านกอก
34220 …… อำเภอโขงเจียม
34000 …… อำเภอดอนมดแดง
34160 …… อำเภอเดชอุดม
34130 …… อำเภอตระการพืชผล
34330 …… อำเภอตาลสุม
34160 …… อำเภอทุ่งศรีอุดม
34280 …… อำเภอนาจะหลวย
34170 …… อำเภอนาตาล
34160 …… อำเภอนาเยีย
34260 …… อำเภอน้ำขุ่น
34260 …… อำเภอน้ำยืน
34230 …… อำเภอบุณฑริก
34110 …… อำเภอพิบูลมังสาหาร
34340 …… อำเภอโพธิ์ไทร
34140 …… อำเภอม่วงสามสิบ
34190 …… อำเภอวารินชำราบ
34310 …… อำเภอวารินชำราบ เฉพาะตำบลท่าลาด ตำบลบุ่งหวาย และตำบลห้วยขะยุง ใช้รหัสไปรษณีย์ 34310 ของที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง
34250 …… อำเภอศรีเมืองใหม่
34360 …… อำเภอสำโรง
34350 …… อำเภอสิรินธร
34190 …… อำเภอสว่างวีระวงศ์
34000 …… อำเภอเหล่าเสือโก้ก

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี ขึ้นต้นด้วย 34xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top