รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์

รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
53000 …… อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรดิตถ์
53170 …… อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ เฉพาะตำบลวังกะพี้และตำบลบ้านเกาะ เฉพาะหมู่ที่ 7-9 ใช้รหัสไปรษณีย์ 53170 ของที่ทำการไปรษณีย์วังกะพี้
53140 …… อำเภอตรอน
53230 …… อำเภอทองแสนขัน
53150 …… อำเภอท่าปลา
53190 …… อำเภอท่าปลา เฉพาะตำบลผาเลือด ตำบลร่วมจิตและตำบลหาดล้า เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 9 ใช้รหัสไปรษณีย์ 53190 ของที่ทำการไปรษณีย์ร่วมจิต
53110 …… อำเภอท่าปลา เฉพาะตำบลท่าแฝก ใช้รหัสไปรษณีย์ 53110 ของที่ทำการไปรษณีย์น้ำปาด
53110 …… อำเภอน้ำปาด
53180 …… อำเภอบ้านโคก
53120 …… อำเภอพิชัย
53220 …… อำเภอพิชัย เฉพาะตำบลท่าสักและตำบลบ้านดารา ใช้รหัสไปรษณีย์ 53220 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าสัก
53160 …… อำเภอฟากท่า
53130 …… อำเภอลับแล
53210 …… อำเภอลับแล เฉพาะตำบลทุ่งยั้ง ตำบลไผ่ล้อม และตำบลด่านแม่คำมัน ใช้รหัสไปรษณีย์ 53210 ของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยั้ง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์อุตรดิตถ์ ขึ้นต้นด้วย 53xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ อุตรดิตถ์  เมืองอุตรดิตถ์ 53000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าเสา  เมืองอุตรดิตถ์ 53001
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังกะพี้  เมืองอุตรดิตถ์ 53170
 ที่ทำการไปรษณีย์ น้ำปาด  น้ำปาด 53110
 ที่ทำการไปรษณีย์ พิชัย  พิชัย 53120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าสัก  พิชัย 53220
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลับแล  ลับแล 53130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งยั้ง  ลับแล 53210
 ที่ทำการไปรษณีย์ ตรอน  ตรอน 53140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าปลา  ท่าปลา 53150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ร่วมจิต  ท่าปลา 53190
 ที่ทำการไปรษณีย์ ฟากท่า  ฟากท่า 53160
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านโคก  บ้านโคก 53180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทองแสนขัน  ทองแสนขัน 53230

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top