รหัสไปรษณีย์อุดรธานี

รหัสไปรษณีย์อุดรธานี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
41000 …… อำเภอเมืองอุดรธานี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี
41330 …… อำเภอเมืองอุดรธานี เฉพาะตำบลโนนสูงและตำบลหนองไผ่ ใช้รหัสไปรษณีย์ 41330 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านชัยพร
41250 …… อำเภอกุดจับ
41110 …… อำเภอกุมภวาปี
41370 …… อำเภอกุมภวาปี เฉพาะตำบลพันดอน ตำบลผาสุก ตำบลปะโคและตำบลเสอเพลอ ใช้รหัสไปรษณีย์ 41370ของที่ทำการไปรษณีย์พันดอน
41130 …… อำเภอกู่แก้ว
41290 …… อำเภอไชยวาน
41310 …… อำเภอทุ่งฝน
41380 …… อำเภอนายูง
41210 …… อำเภอน้ำโสม
41240 …… อำเภอโนนสะอาด
41190 …… อำเภอบ้านดุง
41160 …… อำเภอบ้านผือ
41110 …… อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
41130 …… อำเภอพิบูลย์รักษ์
41150 …… อำเภอเพ็ญ
41280 …… อำเภอวังสามหมอ
41230 …… อำเภอศรีธาตุ
41260 …… อำเภอสร้างคอม
41220 …… อำเภอหนองวัวซอ
41360 …… อำเภอหนองวัวซอ เฉพาะตำบลหนองวัวซอ ตำบลหมากหญ้า ตำบลน้ำพ่นและตำบลหนองบัวบาน ใช้รหัสไปรษณีย์ 41360 ของที่ทำการไปรษณีย์หมากหญ้า
41340 …… อำเภอหนองแสง
41130 …… อำเภอหนองหาน
41320 …… อำเภอหนองหาน เฉพาะตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านยาและตำบลหนองสระปลา ใช้รหัสไปรษณีย์ ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์อุดรธานี ขึ้นต้นด้วย 41xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอุดรธานี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ อุดรธานี  เมืองอุดรธานี  41000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีสุข  เมืองอุดรธานี  41001
 ที่ทำการไปรษณีย์ โพศรี  เมืองอุดรธานี  41002
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศป.อด.  เมืองอุดรธานี  41002
 ที่ทำการไปรษณีย์ ค่ายรามสูร  เมืองอุดรธานี  41330
 ที่ทำการไปรษณีย์ กุมภวาปี  กุมภวาปี  41110
 ที่ทำการไปรษณีย์ พันดอน  กุมภวาปี  41370
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองหาน  หนองหาน  41130
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านเชียง  หนองหาน  41320
 ที่ทำการไปรษณีย์ เพ็ญ  เพ็ญ  41150
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านผือ  บ้านผือ  41160
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านดุง  บ้านดุง  41190
 ที่ทำการไปรษณีย์ น้ำโสม  น้ำโสม  41210
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองวัวซอ  หนองวัวซอ  41220
 ที่ทำการไปรษณีย์ หมากหญ้า  หนองวัวซอ  41360
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีธาตุ  ศรีธาตุ  41230
 ที่ทำการไปรษณีย์ โนนสะอาด  โนนสะอาด  41240
 ที่ทำการไปรษณีย์ กุดจับ  กุดจับ  41250
 ที่ทำการไปรษณีย์ สร้างคอม  สร้างคอม  41260
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังสามหมอ  วังสามหมอ  41280
 ที่ทำการไปรษณีย์ ไชยวาน  ไชยวาน  41290
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งฝน  ทุ่งฝน  41310
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองแสง  หนองแสง  41340
 ที่ทำการไปรษณีย์ นายูง  นายูง  41380

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top