รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ

รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
37000 …… อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอำนาจเจริญ
37210 …… อำเภอชานุมาน
37110 …… อำเภอปทุมราชวงศา
37180 …… อำเภอพนา
37000 …… อำเภอลืออำนาจ
37290 …… อำเภอเสนางคนิคม
37240 …… อำเภอหัวตะพาน

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์อำนาจเจริญ ขึ้นต้นด้วย 37xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ อำนาจเจริญ  เมืองอำนาจเจริญ 37000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปทุมราชวงศา  ปทุมราชวงศา 37110
 ที่ทำการไปรษณีย์ พนา  พนา 37180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ชานุมาน  ชานุมาน 37210
 ที่ทำการไปรษณีย์ หัวตะพาน  หัวตะพาน 37240
 ที่ทำการไปรษณีย์ เสนางคนิคม  เสนางคนิคม 37290

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top