รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู

รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
39000 …… อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
39170 …… อำเภอนากลาง
39350 …… อำเภอนากลาง เฉพาะตำบลกุดดินจี่ ตำบลเก่ากลอยและตำบลดงสวรรค์ ใช้รหัสไปรษณีย์ 39350 ของที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่
39170 …… อำเภอนาวัง
39140 …… อำเภอโนนสัง
39180 …… อำเภอศรีบุญเรือง
39270 …… อำเภอสุวรรณคูหา

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์หนองบัวลำภู ขึ้นต้นด้วย 39xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top