รหัสไปรษณีย์หนองคาย

รหัสไปรษณีย์หนองคาย แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
43000 …… อำเภอเมืองหนองคาย ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย
43100 …… อำเภอเมืองหนองคาย เฉพาะตำบลค่ายบกหวาน ตำบลโพนสว่างและตำบลพระธาตุบังพวน ใช้รหัสไปรษณีย์ 43100 ของที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน
43110 …… อำเภอท่าบ่อ
43120 …… อำเภอเฝ้าไร่
43130 …… อำเภอโพธิ์ตาก
43120 …… อำเภอโพนพิสัย
43120 …… อำเภอรัตนวาปี
43130 …… อำเภอศรีเชียงใหม่
43100 …… อำเภอสระใคร
43160 …… อำเภอสังคม

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์หนองคาย ขึ้นต้นด้วย 43xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดหนองคาย

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองคาย  เมืองหนองคาย  43000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ค่ายบกหวาน  เมืองหนองคาย  43100
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าบ่อ  ท่าบ่อ  43110
 ที่ทำการไปรษณีย์ โพนพิสัย  โพนพิสัย  43120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีเชียงใหม่  ศรีเชียงใหม่  43130
 ที่ทำการไปรษณีย์ สังคม  สังคม  43160

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top