รหัสไปรษณีย์สุโขทัย

รหัสไปรษณีย์สุโขทัย แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
64000 …… อำเภอเมืองสุโขทัย ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุโขทัย
64210 …… อำเภอเมืองสุโขทัย เฉพาะตำบลเมืองเก่า ตำบลวังทองแดง และตำบลบ้านกล้วย เฉพาะหมู่ที่ 8 ใช้รหัสไปรษณีย์ 64210 ของที่ทำการไปรษณีย์เมืองเก่า
64220 …… อำเภอเมืองสุโขทัย เฉพาะตำบลตาลเตี้ยและตำบลบ้านสวน ใช้รหัสไปรษณีย์ 64220 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านสวน
64170 …… อำเภอกงไกรลาศ
64160 …… อำเภอคีรีมาศ
64150 …… อำเภอทุ่งเสลี่ยม
64230 …… อำเภอทุ่งเสลี่ยม เฉพาะตำบลบ้านใหม่ไชยมงคลและตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ ใช้รหัสไปรษณีย์ 64230 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านใหม่ไชยมงคล
64140 …… อำเภอบ้านด่านลานหอย
64180 …… อำเภอศรีนคร
64130 …… อำเภอศรีสัชนาลัย
64190 …… อำเภอศรีสัชนาลัย เฉพาะตำบลศรีสัชนาลัยและตำบลท่าชัย ใช้รหัสไปรษณีย์ 64190 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าชัย
64120 …… อำเภอศรีสำโรง
64110 …… อำเภอสวรรคโลก

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สุโขทัย ขึ้นต้นด้วย 64xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสุโขทัย

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ สุโขทัย  เมืองสุโขทัย  64000
 ที่ทำการไปรษณีย์ เมืองเก่า  เมืองสุโขทัย  64210
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านสวน  เมืองสุโขทัย  64220
 ที่ทำการไปรษณีย์ สวรรคโลก  สวรรคโลก  64110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีสำโรง  ศรีสำโรง  64120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีสัชนาลัย  ศรีสัชนาลัย  64130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าชัย  ศรีสัชนาลัย  64190
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านด่านลานหอย  บ้านด่านลานหอย  64140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทุ่งเสลี่ยม  ทุ่งเสลี่ยม  64150
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านใหม่ไชยมงคล  ทุ่งเสลี่ยม  64230
 ที่ทำการไปรษณีย์ คีรีมาศ  คีรีมาศ  64160
 ที่ทำการไปรษณีย์ กงไกรลาศ  กงไกรลาศ  64170
 ที่ทำการไปรษณีย์ ศรีนคร  ศรีนคร  64180

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top