รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี

รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
84000 …… อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84100 …… อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เฉพาะตำบลขุนทะเล ใช้รหัสไปรษณีย์ 84100 ของที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล
84160 …… อำเภอกาญจนดิษฐ์
84290 …… อำเภอกาญจนดิษฐ์ เฉพาะตำบลท่าทองใหม่ ตำบลทุ่งกง และตำบลทุ่งรัง ใช้รหัสไปรษณีย์ 84290 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่
84340 …… อำเภอกาญจนดิษฐ์ เฉพาะตำบลท่าอุแท เฉพาะหมู่ที่ 5, 9-10, 12-13 ใช้รหัสไปรษณีย์ 84340 ของที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก
84280 …… อำเภอเกาะพะงัน
84360 …… อำเภอเกาะพะงัน เฉพาะตำบลเกาะเต่า ใช้รหัสไปรษณีย์ 84360 ของที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า
84140 …… อำเภอเกาะสมุย
84220 …… อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลอ่างทอง เฉพาะหมู่ที่ 6 (เกาะพะลวย) ใช้รหัสไปรษณีย์ 84220 ของที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก
84320 …… อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลบ่อผุด ใช้รหัสไปรษณีย์ 84320 ของที่ทำการไปรษณีย์เฉวง
84330 …… อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลแม่น้ำ ใช้รหัสไปรษณีย์ 84330 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ
84310 …… อำเภอเกาะสมุย เฉพาะตำบลมะเร็ต ใช้รหัสไปรษณีย์ 84310 ของที่ทำการไปรษณีย์ละไม
84180 …… อำเภอคีรีรัฐนิคม
84260 …… อำเภอเคียนซา
84210 …… อำเภอเคียนซา เฉพาะตำบลพ่วงพรมคร ใช้รหัสไปรษณีย์ 84210 ของที่ทำการไปรษณีย์พระแสง
84350 …… อำเภอชัยบุรี
84110 …… อำเภอไชยา
84220 …… อำเภอดอนสัก
84160 …… อำเภอดอนสัก เฉพาะตำบลชลคราม ใช้รหัสไปรษณีย์ 84160 ของที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
84340 …… อำเภอดอนสัก เฉพาะตำบลปากแพรก ใช้รหัสไปรษณีย์ 84340 ของที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก
84150 …… อำเภอท่าฉาง
84170 …… อำเภอท่าชนะ
84230 …… อำเภอบ้านตาขุน
84240 …… อำเภอบ้านนาเดิม
84120 …… อำเภอบ้านนาสาร
84240 …… อำเภอบ้านนาสาร เฉพาะตำบลควนสุบรรณ เฉพาะหมู่ที่ 3, 5, 7 ใช้รหัสไปรษณีย์ 84240 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม
84270 …… อำเภอบ้านนาสาร เฉพาะตำบลควนศรีและตำบลพรุพี ใช้รหัสไปรษณีย์ 84270 ของที่ทำการไปรษณีย์พรุพี
84250 …… อำเภอพนม
84210 …… อำเภอพระแสง
84130 …… อำเภอพุนพิน
84180 …… อำเภอวิภาวดี
84190 …… อำเภอเวียงสระ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี ขึ้นต้นด้วย 84xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top