รหัสไปรษณีย์สุพรรณบุรี

รหัสไปรษณีย์สุพรรณบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
72000 …… อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
72210 …… อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เฉพาะตำบลบางกุ้ง ตำบลศาลาขาว และตำบลสวนแตง ใช้รหัสไปรษณีย์ 72210 ของที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง
72230 …… อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เฉพาะตำบลตลิ่งชัน ตำบลสระแก้ว และตำบลสนามคลี ใช้รหัสไปรษณีย์ 72230 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ
72170 …… อำเภอดอนเจดีย์
72250 …… อำเภอดอนเจดีย์ เฉพาะตำบลสระกระโจมและตำบลทะเลบก เฉพาะหมู่ที่ 1, 4-10 ใช้รหัสไปรษณีย์ 72250 ของที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม
72180 …… อำเภอด่านช้าง
72120 …… เดิมบางนางบวช
72150 …… อำเภอบางปลาม้า
72140 …… อำเภอศรีประจันต์
72110 …… อำเภอสองพี่น้อง
72190 …… อำเภอสองพี่น้อง เฉพาะตำบลบ่อสุพรรณ ตำบลทุ่งคอก เฉพาะหมู่ที่ 4-11, 14-16 ตำบลศรีสำราญ เฉพาะหมู่ที่ 6-8, 11-13 และตำบลหนองบ่อ เฉพาะหมู่ที่ 1-5, 7-8 ใช้รหัสไปรษณีย์ 72190 ของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก
71170 …… อำเภอสองพี่น้อง เฉพาะตำบลหนองบ่อ เฉพาะหมู่ที่ 6 ใช้รหัสไปรษณีย์ 71170 ของที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุรี
72130 …… อำเภอสามชุก
72240 …… อำเภอหนองหญ้าไซ
72160 …… อำเภออู่ทอง
71170 …… อำเภออู่ทอง เฉพาะตำบลจรเข้สามพัน เฉพาะหมู่ที่ 1-3, 8-9, 11-12 ใช้รหัสไปรษณีย์ 71170 ของที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต จังหวัดกาญจนบุรี
72220 …… อำเภออู่ทอง เฉพาะตำบลดอนมะเกลือ ตำบลสระยายโสม และตำบลสระพังลาน ใช้รหัสไปรษณีย์ 72220 ของที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สุพรรณบุรี ขึ้นต้นด้วย 72xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top