รหัสไปรษณีย์สระแก้ว

รหัสไปรษณีย์สระแก้ว แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
27000 …… อำเภอเมืองสระแก้ว ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสระแก้ว
27000 …… อำเภอเขาฉกรรจ์
27260 …… อำเภอคลองหาด
27120 …… อำเภอโคกสูง
27180 …… อำเภอโคกสูง เฉพาะตำบลหนองม่วงและตำบลหนองแวง ใช้รหัสไปรษณีย์ 27180 ของที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา
27180 …… อำเภอตาพระยา
27210 …… อำเภอวังน้ำเย็น
27250 …… อำเภอวังสมบูรณ์
27210 …… อำเภอวังสมบูรณ์ เฉพาะตำบลวังใหม่ เฉพาะหมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 10 เลขที่ 56, 69/1, 74-75, 92-94, 104-105, 113-115, 126, 134-146 ใช้รหัสไปรษณีย์ 27210 ของที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น
27160 …… อำเภอวัฒนานคร
27120 …… อำเภออรัญประเทศ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สระแก้ว ขึ้นต้นด้วย 27xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสระแก้ว

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ สระแก้ว  เมืองสระแก้ว  27000
 ที่ทำการไปรษณีย์ อรัญประเทศ  อรัญประเทศ  27120
 ที่ทำการไปรษณีย์ วัฒนานคร  วัฒนานคร  27160
 ที่ทำการไปรษณีย์ ตาพระยา  ตาพระยา  27180
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังน้ำเย็น  วังน้ำเย็น  27210
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังสมบูรณ์  วังน้ำเย็น  27250
 ที่ทำการไปรษณีย์ คลองหาด  คลองหาด  27260

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top