รหัสไปรษณีย์สระบุรี

รหัสไปรษณีย์สระบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
18000 …… อำเภอเมืองสระบุรี ใช่ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสระบุรี
18110 …… อำเภอแก่งคอย
18260 …… อำเภอแก่งคอย เฉพาะตำบลทับกวาง ใช้รหัสไปรษณีย์ 18260 ของที่ทำการไปรษณีย์ทับกวาง
18000 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
18240 …… อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เฉพาะตำบลพุแค ตำบลหน้าพระลาน และตำบลห้วยบง เฉพาะหมู่ที่ 8-9 ใช้รหัสไปรษณีย์ 18240 ของที่ทำการไปรษณีย์พุแค
18210 …… อำเภอดอนพุด
18130 …… อำเภอบ้านหมอ
18270 …… อำเภอบ้านหมอ เฉพาะตำบลบางโขมด (เฉพาะเลขที่ 49 หมู่ที่ 11 บริษัท เหล็กสยาม จำกัด) และตำบลบ้านครัว ใช้รหัสไปรษณีย์ 18270 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน
18210 …… อำเภอบ้านหมอ เฉพาะตำบลหรเทพ เฉพาะหมู่ที่ 8 ใช้รหัสไปรษณีย์ 18210 ของที่ทำการไปรษณีย์ดอนพุด
18120 …… อำเภอพระพุทธบาท
18180 …… อำเภอมวกเหล็ก
18220 …… อำเภอมวกเหล็ก เฉพาะตำบลซับสนุ่น ใช้รหัสไปรษณีย์ 18220 ของที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง
30130 …… อำเภอมวกเหล็ก เฉพาะตำบลลำพญากลางและตำบลลำสมพุง ใช้รหัสไปรษณีย์ 30130ของที่ทำการไปรษณีย์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
18150 …… อำเภอวิหารแดง
18220 …… อำเภอวังม่วง
18160 …… อำเภอเสาไห้
18140 …… อำเภอหนองแค
18230 …… อำเภอหนองแค เฉพาะตำบลโคกแย้ ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองนาก ตำบลห้วยทราย ตำบลหนองจิกและตำบลบัวลอย ใช้รหัสไปรษณีย์ 18230 ของที่ทำการไปรษณีย์หินกอง
18250 …… อำเภอหนองแค เฉพาะตำบลคชสิทธิ์ ตำบลโคกตูมและตำบลโพนทอง ใช้รหัสไปรษณีย์ 18250 ของที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์
18170 …… อำเภอหนองแซง
18190 …… อำเภอหนองโดน

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สระบุรี ขึ้นต้นด้วย 18xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดสระบุรี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ สระบุรี  เมืองสระบุรี  18000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากเพรียว  เมืองสระบุรี  18001
 ที่ทำการไปรษณีย์ พุแค  เมืองสระบุรี  18240
 ที่ทำการไปรษณีย์ แก่งคอย  แก่งคอย  18110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ทับกวาง  แก่งคอย  18260
 ที่ทำการไปรษณีย์ พระพุทธบาท  พระพุทธบาท  18120
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านหมอ  บ้านหมอ  18130
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าลาน  บ้านหมอ  18270
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองแค  หนองแค  18140
 ที่ทำการไปรษณีย์ หินกอง  หนองแค  18230
 ที่ทำการไปรษณีย์ คชสิทธิ์  หนองแค  18250
 ที่ทำการไปรษณีย์ วิหารแดง  วิหารแดง  18150
 ที่ทำการไปรษณีย์ เสาไห้  เสาไห้  18160
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองแซง  หนองแซง  18170
 ที่ทำการไปรษณีย์ มวกเหล็ก  มวกเหล็ก  18180
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังม่วง  มวกเหล็ก  18220
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองโดน  หนองโดน  18190
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดอนพุด  ดอนพุด  18210

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top