รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร

รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
74000 …… อำเภอเมืองสมุทรสาคร ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร
74110 …… อำเภอกระทุ่มแบน
74130 …… อำเภอกระทุ่มแบน เฉพาะตำบลอ้อมน้อย ใช้รหัสไปรษณีย์ 74130 ของที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย
74120 …… อำเภอบ้านแพ้ว
70210 …… อำเภอบ้านแพ้ว ตำบลโรงเข้ หมู่ที่ 4 เฉพาะเลขที่ 1-36 และตำบลหนองสองห้อง หมู่ที่ 1 เฉพาะเลขที่ 1-26 ใช้รหัสไปรษณีย์ 70210 ของที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า จังหวัดราชบุรี

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สมุทรสาคร ขึ้นต้นด้วย 70xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top