รหัสไปรษณีย์สงขลา

รหัสไปรษณีย์สงขลา แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
90000 …… อำเภอเมืองสงขลา ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสงขลา
90100 …… อำเภอเมืองสงขลา เฉพาะตำบลพะวงและตำบลเกาะยอ ใช้รหัสไปรษณีย์ ของที่ทำการไปรษณีย์พะวง
90270 …… อำเภอกระแสสินธุ์
90230 …… อำเภอคลองหอยโข่ง
90115 …… อำเภอคลองหอยโข่ง เฉพาะตำบลโคกม่วง (หมู่ที่ 8 เฉพาะบ้านพักภายในกองบิน 56) และตำบลคลองหลา ใช้รหัสไปรษณีย์ 90115 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่
90220 …… อำเภอควนเนียง
90130 …… อำเภอจะนะ
90150 …… อำเภอเทพา
90260 …… อำเภอเทพา เฉพาะตำบลวังใหญ่ ตำบลลำไพล และตำบลท่าม่วง เฉพาะหมู่ที่ 2-4, 6-7, 10, 12 ใช้รหัสไปรษณีย์ 90260 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล
90160 …… อำเภอนาทวี
90310 …… อำเภอนาหม่อม
90110 …… อำเภอบางกล่ำ
90140 …… อำเภอระโนด
90180 …… อำเภอรัตภูมิ
90220 …… อำเภอรัตภูมิ เฉพาะตำบลควนรู เฉพาะหมู่ที่ 3-6, 8-9 ใช้รหัสไปรษณีย์ 90220 ของที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง
90190 …… อำเภอสทิงพระ
90120 …… อำเภอสะเดา
90170 …… อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลพังลา ตำบลท่าโพธิ์ และตำบลเขามีเกียรติ ใช้รหัสไปรษณีย์ 90170 ของที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ
90240 …… อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลทุ่งหมอและตำบลปาดังเบซาร์ ใช้รหัสไปรษณีย์ 90240 ของที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์
90320 …… อำเภอสะเดา เฉพาะตำบลสำนักขาม เฉพาะหมู่ที่ 1-2, 5-7 ใช้รหัสไปรษณีย์ 90320 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านนอก
90210 …… อำเภอสะบ้าย้อย
90280 …… อำเภอสิงหนคร
90330 …… อำเภอสิงหนคร เฉพาะตำบลม่วงงาม ตำบลชะแล้ ตำบลบางเขียด ตำบลปากรอ ตำบลป่าขาด ตำบลรำแดง และตำบลวัดขนุน ใช้รหัสไปรษณีย์ 90330 ของที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม
90110 …… อำเภอหาดใหญ่
90230 …… อำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลพะตง ใช้รหัสไปรษณีย์ 90230 ของที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง
90250 …… อำเภอหาดใหญ่ เฉพาะตำบลบ้านพรุ ใช้รหัสไปรษณีย์ 90250 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สงขลา ขึ้นต้นด้วย 90xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top