รหัสไปรษณีย์สกลนคร

รหัสไปรษณีย์สกลนคร แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
47000 …… อำเภอเมืองสกลนคร ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
47220 ……อำเภอเมืองสกลนคร เฉพาะตำบลขมิ้นและตำบลหนองลาด ใช้รหัสไปรษณีย์ 47220 ของที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
47230 …… อำเภอเมืองสกลนคร เฉพาะตำบลท่าแร่ ใช้รหัสไปรษณีย์ 47230 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่
47180 …… อำเภอกุดบาก
47210 …… อำเภอกุสุมาลย์
47230 …… อำเภอกุสุมาลย์ เฉพาะตำบลอุ่มจานและตำบลนาเพียง ใช้รหัสไปรษณีย์ 47230 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่
47250 …… อำเภอคำตากล้า
47280 …… อำเภอโคกศรีสุพรรณ
47290 …… อำเภอเจริญศิลป์
47260 …… อำเภอเต่างอย
47270 …… อำเภอนิคมน้ำอูน
47140 …… อำเภอบ้านม่วง
47130 …… อำเภอพรรณานิคม
47220 …… อำเภอพรรณานิคม เฉพาะตำบลนาหัวบ่อและตำบลพอกน้อย ใช้รหัสไปรษณีย์ 47220 ของที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
47160 …… อำเภอพังโคน
47230 …… อำเภอโพนนาแก้ว
47180 …… อำเภอภูพาน
47120 …… อำเภอวานรนิวาส
47150 …… อำเภอวาริชภูมิ
47110 …… อำเภอสว่างแดนดิน
47240 …… อำเภอสว่างแดนดิน เฉพาะตำบลแวง ตำบลตาลโกน ตำบลตาลเนิ้ง ตำบลพันนาและตำบลธาตุทอง ใช้รหัสไปรษณีย์ 47240 ของที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง
47190 …… อำเภอส่องดาว
47170 …… อำเภออากาศอำนวย

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์สกลนคร ขึ้นต้นด้วย 47xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top