รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ

รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
33000 …… อำเภอเมืองศรีสะเกษ ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
33110 …… อำเภอกันทรลักษ์
33130 …… อำเภอกันทรารมย์
33140 …… อำเภอขุขันธ์
33150 …… อำเภอขุนหาญ
33130 …… อำเภอน้ำเกลี้ยง
33250 …… อำเภอโนนคูณ
33220 …… อำเภอบึงบูรพ์
33110 …… อำเภอเบญจลักษ์
33170 …… อำเภอปรางค์กู่
33230 …… อำเภอพยุห์
33180 …… อำเภอไพรบึง
33120 …… อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
33140 …… อำเภอภูสิงห์
33120 …… อำเภอเมืองจันทร์
33190 …… อำเภอยางชุมน้อย
33160 …… อำเภอราษีไศล
33270 …… อำเภอวังหิน
33240 …… อำเภอศรีรัตนะ
33160 …… อำเภอศิลาลาด
33210 …… อำเภอห้วยทับทัน
33120 …… อำเภออุทุมพรพิสัย

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ศรีสะเกษ ขึ้นต้นด้วย 33xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top