รหัสไปรษณีย์ลำปาง

รหัสไปรษณีย์ลำปาง แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
52000 …… อำเภอเมืองลำปาง ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
52220 …… อำเภอเมืองลำปาง เฉพาะตำบลพระบาท เฉพาะหมู่ที่ 4 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52220 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ
52100 …… อำเภอเมืองลำปาง เฉพาะตำบลสบตุ๋ย ตำบลสวนดอก ตำบลชมพู ตำบลปงแสนทอง ตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลบ้านเป้า ตำบลบ้านเอื้อม และตำบลบ้านค่า ใช้รหัสไปรษณีย์ 52100 ของที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย
52130 …… อำเภอเกาะคา
52110 …… อำเภองาว
52120 …… อำเภอแจ้ห่ม
52160 …… อำเภอเถิน
52230 …… อำเภอเถิน เฉพาะตำบลแม่วะ ใช้รหัสไปรษณีย์ ของที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ
52150 …… อำเภอแม่ทะ
52220 …… อำเภอแม่ทะ เฉพาะตำบลแม่ทะ เฉพาะหมู่ที่ 6 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52220 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ
52180 …… อำเภอแม่พริก
52230 …… อำเภอแม่พริก เฉพาะตำบลพระบาทวังตวง เฉพาะหมู่ที่ 1-2 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52230 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ
52240 …… อำเภอเมืองปาน
52220 …… อำเภอแม่เมาะ
52000 …… อำเภอแม่เมาะ เฉพาะตำบลบ้านดง เฉพาะหมู่ที่ 4-6 ใช้รหัสไปรษณีย์ 52000 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง
52140 …… อำเภอวังเหนือ
52170 …… อำเภอสบปราบ
52210 …… อำเภอเสริมงาม
52190 …… อำเภอห้างฉัตร

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ลำปาง ขึ้นต้นด้วย 52xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดลำปาง

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลำปาง  เมืองลำปาง  52000
 ที่ทำการไปรษณีย์ สบตุ๋ย  เมืองลำปาง  52100
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่วัง  เมืองลำปาง  52102
 ที่ทำการไปรษณีย์ งาว  งาว  52110
 ที่ทำการไปรษณีย์ แจ้ห่ม  แจ้ห่ม  52120
 ที่ทำการไปรษณีย์ เกาะคา  เกาะคา  52130
 ที่ทำการไปรษณีย์ วังเหนือ  วังเหนือ  52140
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่ทะ  แม่ทะ  52150
 ที่ทำการไปรษณีย์ เถิน  เถิน  52160
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่วะ  เถิน  52230
 ที่ทำการไปรษณีย์ สบปราบ  สบปราบ  52170
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่พริก  แม่พริก  52180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้างฉัตร  ห้างฉัตร  52190
 ที่ทำการไปรษณีย์ เสริมงาม  เสริมงาม  52210
 ที่ทำการไปรษณีย์ แม่เมาะ  แม่เมาะ  52220
 ที่ทำการไปรษณีย์ เมืองปาน  เมืองปาน  52240

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top