รหัสไปรษณีย์ลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ลพบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
15000 …… อำเภอเมืองลพบุรี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดลพบุรี
15160 …… อำเภอเมืองลพบุรี เฉพาะตำบลเขาพระงาม ตำบลโคกกะเทียม ตำบลท่าแค เฉพาะหมู่ที่ 10, หมู่ที่ 9 (ยกเว้นเลขที่ 90, ป.พัน 11 รอ. และศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ กองทัพบก) และตำบลบางขันหมาก เฉพาะหมู่ที่ 11 ใช้รหัสไปรษณีย์ 15160 ของที่ทำการไปรษณีย์โคกกะเทียม
15210 …… อำเภอเมืองลพบุรี เฉพาะตำบลโคกตูม ใช้รหัสไปรษณีย์ 15210 ของที่ทำการไปรษณีย์โคกตูม
13240 …… อำเภอเมืองลพบุรี เฉพาะตำบลโก่งธนู ใช้รหัสไปรษณีย์ 13240 ของที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15250 …… อำเภอโคกเจริญ
15120 …… อำเภอโคกสำโรง
15130 …… อำเภอชัยบาดาล
15190 …… อำเภอชัยบาดาล เฉพาะตำบลนาโสม ใช้รหัสไปรษณีย์ 15190 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำสนธิ
15230 …… อำเภอชัยบาดาล เฉพาะตำบลชัยบาดาล ตำบลม่วงค่อม และตำบลมะกอกหวาน ใช้รหัสไปรษณีย์ 15230 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าหลวง
15150 …… อำเภอท่าวุ้ง
15180 …… อำเภอท่าวุ้ง เฉพาะตำบลเขาสมอคอน ใช้รหัสไปรษณีย์ 15180 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง
15230 …… อำเภอท่าหลวง
15110 …… อำเภอบ้านหมี่
15180 …… อำเภอบ้านหมี่ เฉพาะตำบลบ้านชี ตำบลบางขาม และตำบลบางพึ่ง เฉพาะหมู่ที่ 4-9 ใช้รหัสไปรษณีย์ 15180 ของที่ทำการไปรษณีย์ท่าโขลง
15140 …… อำเภอพัฒนานิคม
18220 …… อำเภอพัฒนานิคม เฉพาะตำบลห้วยขุนราม ใช้รหัสไปรษณีย์ 18220 ของที่ทำการไปรษณีย์วังม่วง จังหวัดสระบุรี
15220 …… อำเภอพัฒนานิคม เฉพาะตำบลช่องสาริกาและตำบลดีลังไปรษณีย์ 15220 ของที่ทำการไปรษณีย์ดีลัง
15190 …… อำเภอลำสนธิ
15240 …… อำเภอสระโบสถ์
15250 …… อำเภอสระโบสถ์ เฉพาะตำบลมหาโพธิ เฉพาะหมู่ที่ 4, 7, 13 ใช้รหัสไปรษณีย์ 15250 ของที่ทำการไปรษณีย์โคกเจริญ
15170 …… อำเภอหนองม่วง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ลพบุรี ขึ้นต้นด้วย 15xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดลพบุรี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลพบุรี  เมืองลพบุรี  15000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าหิน  เมืองลพบุรี  15001
 ที่ทำการไปรษณีย์ พระนารายณ์  เมืองลพบุรี  15002
 ที่ทำการไปรษณีย์ โคกตูม  เมืองลพบุรี  15210
 ที่ทำการไปรษณีย์ โคกกะเทียม  เมืองลพบุรี  15160
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านหมี่  บ้านหมี่  15110
 ที่ทำการไปรษณีย์ โคกสำโรง  โคกสำโรง  15120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลำนารายณ์  ชัยบาดาล  15130
 ที่ทำการไปรษณีย์ พัฒนานิคม  พัฒนานิคม  15140
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดีลัง  พัฒนานิคม  15220
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าวุ้ง  ท่าวุ้ง  15150
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าโขลง  ท่าโขลง  15180
 ที่ทำการไปรษณีย์ หนองม่วง  หนองม่วง  15180
 ที่ทำการไปรษณีย์ ลำสนธิ  ลำสนธิ  15190
 ที่ทำการไปรษณีย์ ท่าหลวง  ท่าหลวง  15230
 ที่ทำการไปรษณีย์ สระโบสถ์  สระโบสถ์  15240
 ที่ทำการไปรษณีย์ โคกเจริญ  โคกเจริญ  15250

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top