รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
45000 …… อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด
45150 …… อำเภอเกษตรวิสัย
45180 ……อำเภอจตุรพักตรพิมาน
45270 …… อำเภอจังหาร
45000 …… อำเภอเชียงขวัญ
45170 …… อำเภอเชียงขวัญ เฉพาะตำบลพลับพลาและตำบลหมูม้น ใช้รหัสไปรษณีย์ 45170 ของที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี
45170 …… อำเภอทุ่งเขาหลวง
45170 …… อำเภอธวัชบุรี
45190 …… อำเภอปทุมรัตต์
45140 …… อำเภอพนมไพร
45230 …… อำเภอโพธิ์ชัย
45240 …… อำเภอโพนทราย
45110 …… อำเภอโพนทอง
45250 …… อำเภอเมยวดี
45220 …… อำเภอเมืองสรวง
45260 …… อำเภอศรีสมเด็จ
45280 …… อำเภอศรีสมเด็จ เฉพาะตำบลสวนจิกและตำบลโพธิ์สัย ใช้รหัสไปรษณีย์ 45280 ของที่ทำการไปรษณีย์โสกเชือก
45120 …… อำเภอเสลภูมิ
45130 …… อำเภอสุวรรณภูมิ
45210 …… อำเภอหนองพอก
45140 …… อำเภอหนองฮี
45160 …… อำเภออาจสามารถ

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด ขึ้นต้นด้วย 45xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top