รหัสไปรษณีย์ราชบุรี

รหัสไปรษณีย์ราชบุรี แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
70000 …… อำเภอเมืองราชบุรี ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี
70150 …… อำเภอจอมบึง
70130 …… อำเภอดำเนินสะดวก
70210 …… อำเภอดำเนินสะดวก เฉพาะตำบลบัวงามและตำบลประสาทสิทธิ์ ใช้รหัสไปรษณีย์ 70210 ของที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า
70160 …… อำเภอบางแพ
70180 …… อำเภอบ้านคา
70110 …… อำเภอบ้านโป่ง
70190 …… อำเภอบ้านโป่ง เฉพาะตำบลกรับใหญ่ ใช้รหัสไปรษณีย์ ของที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก
70140 …… อำเภอปากท่อ
70120 …… อำเภอโพธาราม
70170 …… อำเภอวัดเพลง
70180 …… อำเภอสวนผึ้ง

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ราชบุรี ขึ้นต้นด้วย 70xxx เท่านั้น

รายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัดราชบุรี

ชื่อที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอ รหัสไปรษณีย์ หมายเหตุ
 ที่ทำการไปรษณีย์ ราชบุรี  เมืองราชบุรี  70000
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปข.7  เมืองราชบุรี  70000
 ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านโป่ง  บ้านโป่ง  70110
 ที่ทำการไปรษณีย์ ห้วยกระบอก  บ้านโป่ง  70190
 ที่ทำการไปรษณีย์ โพธาราม  โพธาราม  70120
 ที่ทำการไปรษณีย์ ดำเนินสะดวก  ดำเนินสะดวก  70130
 ที่ทำการไปรษณีย์ หลักห้า  ดำเนินสะดวก  70210
 ที่ทำการไปรษณีย์ ปากท่อ  ปากท่อ  70140
 ที่ทำการไปรษณีย์ จอมบึง  จอมบึง  70150
 ที่ทำการไปรษณีย์ บางแพ  บางแพ  70160
 ที่ทำการไปรษณีย์ วัดเพลง  วัดเพลง  70170
 ที่ทำการไปรษณีย์ สวนผึ้ง  สวนผึ้ง  70180

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top