รหัสไปรษณีย์ยโสธร

รหัสไปรษณีย์ยโสธร แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
35000 …… อำเภอเมืองยโสธร ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยโสธร
35140 …… อำเภอกุดชุม
35160 …… อำเภอค้อวัง
35110 …… อำเภอคำเขื่อนแก้ว
35180 …… อำเภอคำเขื่อนแก้ว เฉพาะตำบลดงแคนใหญ่ ตำบลแคนน้อย ตำบลนาคำและตำบลนาแก ใช้รหัสไปรษณีย์ 35180 ของที่ทำการไปรษณีย์ดงแคนใหญ่
35120 …… อำเภอไทยเจริญ
35170 …… อำเภอทรายมูล
35150 …… อำเภอป่าติ้ว
35130 …… อำเภอมหาชนะชัย
35120 …… อำเภอเลิงนกทา

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ยโสธร ขึ้นต้นด้วย 35xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top