รหัสไปรษณีย์ยะลา

รหัสไปรษณีย์ยะลา แยกตามอำเภอมีดังนี้

รหัสไปรษณีย์ …… อำเภอ
95000 …… อำเภอเมืองยะลา ใช้ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดยะลา
95160 …… อำเภอเมืองยะลา เฉพาะตำบลพร่อน ตำบลลิดล ตำบลลำใหม่และตำบลลำพะยา ใช้รหัสไปรษณีย์ 95160 ของที่ทำการไปรษณีย์ลำใหม่
95000 …… อำเภอกรงปินัง
95120 …… อำเภอกาบัง
95150 …… อำเภอธารโต
95170 …… อำเภอธารโต เฉพาะตำบลแม่หวาด ใช้รหัสไปรษณีย์ 95170 ของที่ทำการไปรษณีย์แม่หวาด
95130 …… อำเภอบันนังสตา
95110 …… อำเภอเบตง
95120 …… อำเภอยะหา
95140 …… อำเภอรามัน

————– advertisements ————–

หมายเหตุ รหัสไปรษณีย์ยะลา ขึ้นต้นด้วย 95xxx เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง : รหัสไปรษณีย์ไทย . ค้นหารหัสไปรษณีย์ . รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ . รหัสไปรษณีย์นนทบุรี . รหัสไปรษณีย์เชียงราย . รหัสไปรษณีย์ขอนแก่น . รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา . รหัสไปรษณีย์ภูเก็ต . รหัสไปรษณีย์ลำปาง . รหัสไปรษณีย์สระบุรี . รหัสไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร

-------------- advertisements --------------

-------------- advertisements --------------

Comments

Scroll To Top